Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Shoda 7

Na břehu řeky rostl vrby. Na hladině zářil květy leknínů. Racci lovil malé rybky. Vodníci si schovával dušičky v hrníčku. Lesní víly tančil na palouku. Včely poletoval z květu na květ. Kolem hlavy nám bzučel komáři. Za chalupou kvetl tulipány. Na poli pracoval brigádníci. Kolem stanu nám dupal ježci. Nad ohněm se opékal špekáčky. Plameny nás pěkně hřál. U vody si postavil hnízdo labutě. Děvčata máchal prádlo na potoce. Pytláci nadělal v lese mnoho škod. O opuštěná mláďata se staral ošetřovatelky. Velbloudi přežvykoval seno. V pekárně voněl čerstvé rohlíky. Jehňata už povyrostl. Koleje se ztrácel v dálce.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006