Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 6 – příslovce
1. sychravý 1 - podstatné jméno
2. nikdo 7 – předložka
3. málo 10 – citoslovce
4. lyžovat 3 – zájmeno
5. doma 4 – číslovka
6. od 2 - přídavné jméno
7. ačkoli 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. bu,bu,bu 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006