Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 1 - podstatné jméno
1. sychravý 7 – předložka
2. nikdo 4 – číslovka
3. málo 9 – částice
4. lyžovat 6 – příslovce
5. doma 3 – zájmeno
6. od 8 – spojka
7. ačkoli 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. bu,bu,bu 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006