Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 5 – sloveso
1. sychravý 8 – spojka
2. nikdo 2 - přídavné jméno
3. málo 4 – číslovka
4. lyžovat 6 – příslovce
5. doma 1 - podstatné jméno
6. od 3 – zájmeno
7. ačkoli 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. bu,bu,bu 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006