Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 10 – citoslovce
1. sychravý 3 – zájmeno
2. nikdo 4 – číslovka
3. málo 9 – částice
4. lyžovat 1 - podstatné jméno
5. doma 7 – předložka
6. od 5 – sloveso
7. ačkoli 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. bu,bu,bu 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006