Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 9 – částice
1. sychravý 4 – číslovka
2. nikdo 5 – sloveso
3. málo 2 - přídavné jméno
4. lyžovat 6 – příslovce
5. doma 8 – spojka
6. od 7 – předložka
7. ačkoli 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. bu,bu,bu 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006