Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 5 – sloveso
1. sychravý 7 – předložka
2. nikdo 9 – částice
3. málo 10 – citoslovce
4. lyžovat 2 - přídavné jméno
5. doma 1 - podstatné jméno
6. od 8 – spojka
7. ačkoli 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. bu,bu,bu 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006