Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 6 – příslovce
1. sychravý 9 – částice
2. nikdo 10 – citoslovce
3. málo 3 – zájmeno
4. lyžovat 1 - podstatné jméno
5. doma 2 - přídavné jméno
6. od 5 – sloveso
7. ačkoli 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. bu,bu,bu 4 – číslovka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006