Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 12

0. vánek 5 – sloveso
1. sychravý 6 – příslovce
2. nikdo 10 – citoslovce
3. málo 9 – částice
4. lyžovat 2 - přídavné jméno
5. doma 8 – spojka
6. od 4 – číslovka
7. ačkoli 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. bu,bu,bu 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006