Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 9 – částice
1. zmrzlinový 2 - přídavné jméno
2. my 1 - podstatné jméno
3. milion 7 – předložka
4. počítat 8 – spojka
5. trpělivě 4 – číslovka
6. pro 6 – příslovce
7. neboť 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. hop, hop 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006