Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 8 – spojka
1. zmrzlinový 9 – částice
2. my 4 – číslovka
3. milion 7 – předložka
4. počítat 2 - přídavné jméno
5. trpělivě 3 – zájmeno
6. pro 10 – citoslovce
7. neboť 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. hop, hop 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006