Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 2 - přídavné jméno
1. zmrzlinový 9 – částice
2. my 5 – sloveso
3. milion 3 – zájmeno
4. počítat 6 – příslovce
5. trpělivě 1 - podstatné jméno
6. pro 4 – číslovka
7. neboť 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. hop, hop 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006