Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 6 – příslovce
1. zmrzlinový 10 – citoslovce
2. my 1 - podstatné jméno
3. milion 2 - přídavné jméno
4. počítat 4 – číslovka
5. trpělivě 9 – částice
6. pro 7 – předložka
7. neboť 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. hop, hop 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006