Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 10 – citoslovce
1. zmrzlinový 5 – sloveso
2. my 1 - podstatné jméno
3. milion 7 – předložka
4. počítat 6 – příslovce
5. trpělivě 8 – spojka
6. pro 4 – číslovka
7. neboť 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. hop, hop 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006