Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 9 – částice
1. zmrzlinový 4 – číslovka
2. my 5 – sloveso
3. milion 6 – příslovce
4. počítat 2 - přídavné jméno
5. trpělivě 8 – spojka
6. pro 7 – předložka
7. neboť 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. hop, hop 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006