Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 11

0. bábovka 4 – číslovka
1. zmrzlinový 10 – citoslovce
2. my 2 - přídavné jméno
3. milion 6 – příslovce
4. počítat 8 – spojka
5. trpělivě 7 – předložka
6. pro 1 - podstatné jméno
7. neboť 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. hop, hop 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006