Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 3 – zájmeno
1. šťavnatý 2 - přídavné jméno
2. její 10 – citoslovce
3. oba 7 – předložka
4. poslouchat 4 – číslovka
5. dávno 8 – spojka
6. přes 5 – sloveso
7. jestliže 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. vrr 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006