Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 5 – sloveso
1. šťavnatý 10 – citoslovce
2. její 4 – číslovka
3. oba 1 - podstatné jméno
4. poslouchat 9 – částice
5. dávno 6 – příslovce
6. přes 8 – spojka
7. jestliže 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. vrr 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006