Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 1 - podstatné jméno
1. šťavnatý 6 – příslovce
2. její 5 – sloveso
3. oba 8 – spojka
4. poslouchat 9 – částice
5. dávno 2 - přídavné jméno
6. přes 10 – citoslovce
7. jestliže 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. vrr 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006