Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 3 – zájmeno
1. šťavnatý 4 – číslovka
2. její 2 - přídavné jméno
3. oba 5 – sloveso
4. poslouchat 7 – předložka
5. dávno 6 – příslovce
6. přes 10 – citoslovce
7. jestliže 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. vrr 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006