Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 6 – příslovce
1. šťavnatý 7 – předložka
2. její 10 – citoslovce
3. oba 8 – spojka
4. poslouchat 9 – částice
5. dávno 5 – sloveso
6. přes 3 – zájmeno
7. jestliže 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. vrr 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006