Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 2 - přídavné jméno
1. šťavnatý 8 – spojka
2. její 5 – sloveso
3. oba 9 – částice
4. poslouchat 10 – citoslovce
5. dávno 3 – zájmeno
6. přes 1 - podstatné jméno
7. jestliže 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. vrr 4 – číslovka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006