Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 1 - podstatné jméno
1. šťavnatý 3 – zájmeno
2. její 2 - přídavné jméno
3. oba 5 – sloveso
4. poslouchat 4 – číslovka
5. dávno 10 – citoslovce
6. přes 7 – předložka
7. jestliže 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. vrr 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006