Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 3 – zájmeno
1. šťavnatý 10 – citoslovce
2. její 8 – spojka
3. oba 6 – příslovce
4. poslouchat 5 – sloveso
5. dávno 1 - podstatné jméno
6. přes 9 – částice
7. jestliže 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. vrr 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006