Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 6 – příslovce
1. šťavnatý 8 – spojka
2. její 9 – částice
3. oba 1 - podstatné jméno
4. poslouchat 3 – zájmeno
5. dávno 2 - přídavné jméno
6. přes 5 – sloveso
7. jestliže 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. vrr 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006