Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 1 - podstatné jméno
1. šťavnatý 5 – sloveso
2. její 2 - přídavné jméno
3. oba 8 – spojka
4. poslouchat 3 – zájmeno
5. dávno 10 – citoslovce
6. přes 9 – částice
7. jestliže 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. vrr 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006