Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 10

0. pastýř 6 – příslovce
1. šťavnatý 9 – částice
2. její 8 – spojka
3. oba 1 - podstatné jméno
4. poslouchat 5 – sloveso
5. dávno 3 – zájmeno
6. přes 4 – číslovka
7. jestliže 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. vrr 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006