Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 8 – spojka
1. vánoční 7 – předložka
2. to 6 – příslovce
3. jednou 1 - podstatné jméno
4. utíkej 10 – citoslovce
5. zdravě 5 – sloveso
6. s 9 – částice
7. když 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. bác 4 – číslovka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006