Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 3 – zájmeno
1. vánoční 9 – částice
2. to 6 – příslovce
3. jednou 2 - přídavné jméno
4. utíkej 8 – spojka
5. zdravě 4 – číslovka
6. s 5 – sloveso
7. když 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. bác 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006