Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 2 - přídavné jméno
1. vánoční 9 – částice
2. to 1 - podstatné jméno
3. jednou 8 – spojka
4. utíkej 3 – zájmeno
5. zdravě 4 – číslovka
6. s 7 – předložka
7. když 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. bác 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006