Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 7 – předložka
1. vánoční 10 – citoslovce
2. to 2 - přídavné jméno
3. jednou 4 – číslovka
4. utíkej 6 – příslovce
5. zdravě 3 – zájmeno
6. s 9 – částice
7. když 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. bác 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006