Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 1 - podstatné jméno
1. vánoční 8 – spojka
2. to 7 – předložka
3. jednou 10 – citoslovce
4. utíkej 3 – zájmeno
5. zdravě 4 – číslovka
6. s 5 – sloveso
7. když 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. bác 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006