Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 2 - přídavné jméno
1. vánoční 7 – předložka
2. to 4 – číslovka
3. jednou 3 – zájmeno
4. utíkej 5 – sloveso
5. zdravě 10 – citoslovce
6. s 6 – příslovce
7. když 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. bác 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006