Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 8 – spojka
1. vánoční 9 – částice
2. to 6 – příslovce
3. jednou 4 – číslovka
4. utíkej 2 - přídavné jméno
5. zdravě 3 – zájmeno
6. s 10 – citoslovce
7. když 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. bác 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006