Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 1 - podstatné jméno
1. vánoční 5 – sloveso
2. to 2 - přídavné jméno
3. jednou 7 – předložka
4. utíkej 3 – zájmeno
5. zdravě 8 – spojka
6. s 10 – citoslovce
7. když 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. bác 4 – číslovka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006