Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 5 – sloveso
1. vánoční 6 – příslovce
2. to 3 – zájmeno
3. jednou 1 - podstatné jméno
4. utíkej 8 – spojka
5. zdravě 2 - přídavné jméno
6. s 10 – citoslovce
7. když 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. bác 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006