Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 9

0. doupě 5 – sloveso
1. vánoční 3 – zájmeno
2. to 8 – spojka
3. jednou 2 - přídavné jméno
4. utíkej 10 – citoslovce
5. zdravě 6 – příslovce
6. s 1 - podstatné jméno
7. když 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. bác 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006