Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 8 – spojka
1. mléčná 3 – zájmeno
2. vaše 1 - podstatné jméno
3. poslední 2 - přídavné jméno
4. kupovat 6 – příslovce
5. pečlivě 7 – předložka
6. pod 5 – sloveso
7. i 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. tik, tak 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006