Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 10 – citoslovce
1. mléčná 5 – sloveso
2. vaše 3 – zájmeno
3. poslední 9 – částice
4. kupovat 8 – spojka
5. pečlivě 6 – příslovce
6. pod 1 - podstatné jméno
7. i 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. tik, tak 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006