Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 8 – spojka
1. mléčná 3 – zájmeno
2. vaše 7 – předložka
3. poslední 6 – příslovce
4. kupovat 10 – citoslovce
5. pečlivě 1 - podstatné jméno
6. pod 4 – číslovka
7. i 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. tik, tak 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006