Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 2 - přídavné jméno
1. mléčná 9 – částice
2. vaše 6 – příslovce
3. poslední 8 – spojka
4. kupovat 1 - podstatné jméno
5. pečlivě 4 – číslovka
6. pod 5 – sloveso
7. i 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. tik, tak 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006