Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 5 – sloveso
1. mléčná 9 – částice
2. vaše 4 – číslovka
3. poslední 2 - přídavné jméno
4. kupovat 7 – předložka
5. pečlivě 10 – citoslovce
6. pod 8 – spojka
7. i 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. tik, tak 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006