Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 6 – příslovce
1. mléčná 9 – částice
2. vaše 10 – citoslovce
3. poslední 5 – sloveso
4. kupovat 4 – číslovka
5. pečlivě 1 - podstatné jméno
6. pod 3 – zájmeno
7. i 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. tik, tak 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006