Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 1 - podstatné jméno
1. mléčná 10 – citoslovce
2. vaše 4 – číslovka
3. poslední 7 – předložka
4. kupovat 8 – spojka
5. pečlivě 5 – sloveso
6. pod 6 – příslovce
7. i 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. tik, tak 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006