Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 7 – předložka
1. mléčná 8 – spojka
2. vaše 10 – citoslovce
3. poslední 4 – číslovka
4. kupovat 5 – sloveso
5. pečlivě 2 - přídavné jméno
6. pod 1 - podstatné jméno
7. i 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. tik, tak 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006