Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 10 – citoslovce
1. mléčná 5 – sloveso
2. vaše 1 - podstatné jméno
3. poslední 7 – předložka
4. kupovat 9 – částice
5. pečlivě 4 – číslovka
6. pod 2 - přídavné jméno
7. i 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. tik, tak 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006