Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 8

0. čokoláda 7 – předložka
1. mléčná 2 - přídavné jméno
2. vaše 4 – číslovka
3. poslední 10 – citoslovce
4. kupovat 9 – částice
5. pečlivě 3 – zájmeno
6. pod 6 – příslovce
7. i 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. tik, tak 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006