Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 9 – částice
1. hravý 1 - podstatné jméno
2. jejich 4 – číslovka
3. dvojnásobný 7 – předložka
4. sedět 10 – citoslovce
5. sem 2 - přídavné jméno
6. ke 3 – zájmeno
7. že 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. bum 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006