Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 7 – předložka
1. hravý 10 – citoslovce
2. jejich 8 – spojka
3. dvojnásobný 9 – částice
4. sedět 3 – zájmeno
5. sem 2 - přídavné jméno
6. ke 4 – číslovka
7. že 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. bum 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006