Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 4 – číslovka
1. hravý 9 – částice
2. jejich 5 – sloveso
3. dvojnásobný 10 – citoslovce
4. sedět 3 – zájmeno
5. sem 8 – spojka
6. ke 1 - podstatné jméno
7. že 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. bum 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006