Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 5 – sloveso
1. hravý 7 – předložka
2. jejich 6 – příslovce
3. dvojnásobný 1 - podstatné jméno
4. sedět 3 – zájmeno
5. sem 9 – částice
6. ke 4 – číslovka
7. že 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. bum 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006