Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 4 – číslovka
1. hravý 3 – zájmeno
2. jejich 9 – částice
3. dvojnásobný 7 – předložka
4. sedět 2 - přídavné jméno
5. sem 6 – příslovce
6. ke 5 – sloveso
7. že 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. bum 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006