Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 6 – příslovce
1. hravý 5 – sloveso
2. jejich 1 - podstatné jméno
3. dvojnásobný 10 – citoslovce
4. sedět 2 - přídavné jméno
5. sem 9 – částice
6. ke 7 – předložka
7. že 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. bum 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006