Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 9 – částice
1. hravý 4 – číslovka
2. jejich 6 – příslovce
3. dvojnásobný 5 – sloveso
4. sedět 2 - přídavné jméno
5. sem 1 - podstatné jméno
6. ke 7 – předložka
7. že 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. bum 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006