Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 3 – zájmeno
1. hravý 7 – předložka
2. jejich 4 – číslovka
3. dvojnásobný 8 – spojka
4. sedět 9 – částice
5. sem 10 – citoslovce
6. ke 5 – sloveso
7. že 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. bum 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006