Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 1 - podstatné jméno
1. hravý 2 - přídavné jméno
2. jejich 9 – částice
3. dvojnásobný 5 – sloveso
4. sedět 3 – zájmeno
5. sem 10 – citoslovce
6. ke 8 – spojka
7. že 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. bum 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006