Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 3 – zájmeno
1. hravý 1 - podstatné jméno
2. jejich 8 – spojka
3. dvojnásobný 6 – příslovce
4. sedět 5 – sloveso
5. sem 4 – číslovka
6. ke 2 - přídavné jméno
7. že 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. bum 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006