Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 7

0. čtení 5 – sloveso
1. hravý 10 – citoslovce
2. jejich 9 – částice
3. dvojnásobný 1 - podstatné jméno
4. sedět 7 – předložka
5. sem 3 – zájmeno
6. ke 6 – příslovce
7. že 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. bum 4 – číslovka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006