Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 5 – sloveso
1. zelená 2 - přídavné jméno
2. oni 3 – zájmeno
3. několik 6 – příslovce
4. doplnil 10 – citoslovce
5. rovně 7 – předložka
6. za 1 - podstatné jméno
7. nebo 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. kvá, kvá 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006