Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 3 – zájmeno
1. zelená 5 – sloveso
2. oni 6 – příslovce
3. několik 4 – číslovka
4. doplnil 2 - přídavné jméno
5. rovně 8 – spojka
6. za 7 – předložka
7. nebo 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. kvá, kvá 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006