Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 4 – číslovka
1. zelená 8 – spojka
2. oni 5 – sloveso
3. několik 1 - podstatné jméno
4. doplnil 7 – předložka
5. rovně 3 – zájmeno
6. za 9 – částice
7. nebo 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. kvá, kvá 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006