Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 3 – zájmeno
1. zelená 2 - přídavné jméno
2. oni 9 – částice
3. několik 10 – citoslovce
4. doplnil 5 – sloveso
5. rovně 4 – číslovka
6. za 1 - podstatné jméno
7. nebo 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. kvá, kvá 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006