Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 3 – zájmeno
1. zelená 2 - přídavné jméno
2. oni 1 - podstatné jméno
3. několik 9 – částice
4. doplnil 7 – předložka
5. rovně 5 – sloveso
6. za 4 – číslovka
7. nebo 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. kvá, kvá 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006