Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 3 – zájmeno
1. zelená 7 – předložka
2. oni 2 - přídavné jméno
3. několik 6 – příslovce
4. doplnil 5 – sloveso
5. rovně 8 – spojka
6. za 9 – částice
7. nebo 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. kvá, kvá 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006