Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 6 – příslovce
1. zelená 7 – předložka
2. oni 10 – citoslovce
3. několik 5 – sloveso
4. doplnil 4 – číslovka
5. rovně 8 – spojka
6. za 9 – částice
7. nebo 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. kvá, kvá 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006