Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 7 – předložka
1. zelená 6 – příslovce
2. oni 2 - přídavné jméno
3. několik 8 – spojka
4. doplnil 1 - podstatné jméno
5. rovně 10 – citoslovce
6. za 9 – částice
7. nebo 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. kvá, kvá 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006