Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 6

0. polštář 6 – příslovce
1. zelená 2 - přídavné jméno
2. oni 10 – citoslovce
3. několik 7 – předložka
4. doplnil 1 - podstatné jméno
5. rovně 8 – spojka
6. za 3 – zájmeno
7. nebo 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. kvá, kvá 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006