Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 8 – spojka
1. sousedova 1 - podstatné jméno
2. naše 2 - přídavné jméno
3. třikrát 3 – zájmeno
4. utírat 10 – citoslovce
5. tam 4 – číslovka
6. do 9 – částice
7. ani 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. haf, haf 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006