Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 4 – číslovka
1. sousedova 5 – sloveso
2. naše 9 – částice
3. třikrát 10 – citoslovce
4. utírat 2 - přídavné jméno
5. tam 7 – předložka
6. do 8 – spojka
7. ani 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. haf, haf 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006