Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 3 – zájmeno
1. sousedova 9 – částice
2. naše 10 – citoslovce
3. třikrát 1 - podstatné jméno
4. utírat 2 - přídavné jméno
5. tam 5 – sloveso
6. do 4 – číslovka
7. ani 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. haf, haf 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006