Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 3 – zájmeno
1. sousedova 9 – částice
2. naše 8 – spojka
3. třikrát 2 - přídavné jméno
4. utírat 6 – příslovce
5. tam 4 – číslovka
6. do 10 – citoslovce
7. ani 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. haf, haf 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006