Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 4 – číslovka
1. sousedova 8 – spojka
2. naše 9 – částice
3. třikrát 3 – zájmeno
4. utírat 2 - přídavné jméno
5. tam 5 – sloveso
6. do 6 – příslovce
7. ani 10 – citoslovce
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. haf, haf 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006