Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 8 – spojka
1. sousedova 5 – sloveso
2. naše 4 – číslovka
3. třikrát 2 - přídavné jméno
4. utírat 1 - podstatné jméno
5. tam 10 – citoslovce
6. do 6 – příslovce
7. ani 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. haf, haf 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006