Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 1 - podstatné jméno
1. sousedova 9 – částice
2. naše 10 – citoslovce
3. třikrát 5 – sloveso
4. utírat 3 – zájmeno
5. tam 2 - přídavné jméno
6. do 6 – příslovce
7. ani 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. haf, haf 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006