Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 5 – sloveso
1. sousedova 10 – citoslovce
2. naše 9 – částice
3. třikrát 4 – číslovka
4. utírat 6 – příslovce
5. tam 3 – zájmeno
6. do 7 – předložka
7. ani 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. haf, haf 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006