Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 5

0. práce 6 – příslovce
1. sousedova 3 – zájmeno
2. naše 1 - podstatné jméno
3. třikrát 2 - přídavné jméno
4. utírat 9 – částice
5. tam 10 – citoslovce
6. do 5 – sloveso
7. ani 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. haf, haf 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006