Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 3 – zájmeno
1. počítačový 7 – předložka
2. můj 9 – částice
3. devět 4 – číslovka
4. přečteš 2 - přídavné jméno
5. pozdě 5 – sloveso
6. v 1 - podstatné jméno
7. protože 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. ham 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006