Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 9 – částice
1. počítačový 8 – spojka
2. můj 1 - podstatné jméno
3. devět 2 - přídavné jméno
4. přečteš 10 – citoslovce
5. pozdě 3 – zájmeno
6. v 4 – číslovka
7. protože 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. ham 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006