Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 10 – citoslovce
1. počítačový 4 – číslovka
2. můj 2 - přídavné jméno
3. devět 6 – příslovce
4. přečteš 9 – částice
5. pozdě 7 – předložka
6. v 3 – zájmeno
7. protože 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. ham 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006