Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 7 – předložka
1. počítačový 8 – spojka
2. můj 3 – zájmeno
3. devět 4 – číslovka
4. přečteš 2 - přídavné jméno
5. pozdě 6 – příslovce
6. v 9 – částice
7. protože 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. ham 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006