Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 1 - podstatné jméno
1. počítačový 2 - přídavné jméno
2. můj 4 – číslovka
3. devět 8 – spojka
4. přečteš 6 – příslovce
5. pozdě 5 – sloveso
6. v 3 – zájmeno
7. protože 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. ham 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006