Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 5 – sloveso
1. počítačový 3 – zájmeno
2. můj 1 - podstatné jméno
3. devět 9 – částice
4. přečteš 10 – citoslovce
5. pozdě 4 – číslovka
6. v 8 – spojka
7. protože 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. ham 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006