Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 9 – částice
1. cizí 10 – citoslovce
2. ten 3 – zájmeno
3. devatero 8 – spojka
4. psali 2 - přídavné jméno
5. brzy 5 – sloveso
6. u 7 – předložka
7. a 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. au 4 – číslovka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006