Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 5 – sloveso
1. cizí 3 – zájmeno
2. ten 10 – citoslovce
3. devatero 9 – částice
4. psali 1 - podstatné jméno
5. brzy 7 – předložka
6. u 4 – číslovka
7. a 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. au 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006