Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 7 – předložka
1. cizí 2 - přídavné jméno
2. ten 8 – spojka
3. devatero 10 – citoslovce
4. psali 3 – zájmeno
5. brzy 6 – příslovce
6. u 4 – číslovka
7. a 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. au 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006