Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 5 – sloveso
1. cizí 3 – zájmeno
2. ten 1 - podstatné jméno
3. devatero 2 - přídavné jméno
4. psali 10 – citoslovce
5. brzy 4 – číslovka
6. u 6 – příslovce
7. a 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 7 – předložka
9. au 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006