Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 10 – citoslovce
1. cizí 1 - podstatné jméno
2. ten 9 – částice
3. devatero 3 – zájmeno
4. psali 5 – sloveso
5. brzy 2 - přídavné jméno
6. u 7 – předložka
7. a 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. au 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006