Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 3 – zájmeno
1. cizí 8 – spojka
2. ten 5 – sloveso
3. devatero 1 - podstatné jméno
4. psali 6 – příslovce
5. brzy 7 – předložka
6. u 10 – citoslovce
7. a 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. au 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006