Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 8 – spojka
1. cizí 9 – částice
2. ten 7 – předložka
3. devatero 1 - podstatné jméno
4. psali 10 – citoslovce
5. brzy 3 – zájmeno
6. u 5 – sloveso
7. a 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. au 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006