Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 10 – citoslovce
1. cizí 8 – spojka
2. ten 7 – předložka
3. devatero 4 – číslovka
4. psali 5 – sloveso
5. brzy 9 – částice
6. u 6 – příslovce
7. a 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 2 - přídavné jméno
9. au 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006