Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 5 – sloveso
1. cizí 7 – předložka
2. ten 9 – částice
3. devatero 8 – spojka
4. psali 10 – citoslovce
5. brzy 2 - přídavné jméno
6. u 6 – příslovce
7. a 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. au 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006