Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 3

0. telefon 7 – předložka
1. cizí 2 - přídavné jméno
2. ten 5 – sloveso
3. devatero 3 – zájmeno
4. psali 8 – spojka
5. brzy 1 - podstatné jméno
6. u 9 – částice
7. a 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. au 6 – příslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006