Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 4 – číslovka
1. maminčin 6 – příslovce
2. my 1 - podstatné jméno
3. první 2 - přídavné jméno
4. hledáme 10 – citoslovce
5. často 5 – sloveso
6. před 3 – zájmeno
7. aby 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. crrr 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006