Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 5 – sloveso
1. maminčin 9 – částice
2. my 8 – spojka
3. první 2 - přídavné jméno
4. hledáme 4 – číslovka
5. často 7 – předložka
6. před 10 – citoslovce
7. aby 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. crrr 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006