Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 4 – číslovka
1. maminčin 8 – spojka
2. my 1 - podstatné jméno
3. první 2 - přídavné jméno
4. hledáme 5 – sloveso
5. často 9 – částice
6. před 7 – předložka
7. aby 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. crrr 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006