Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 9 – částice
1. maminčin 6 – příslovce
2. my 1 - podstatné jméno
3. první 10 – citoslovce
4. hledáme 4 – číslovka
5. často 7 – předložka
6. před 3 – zájmeno
7. aby 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. crrr 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006