Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 1 - podstatné jméno
1. maminčin 4 – číslovka
2. my 7 – předložka
3. první 9 – částice
4. hledáme 2 - přídavné jméno
5. často 8 – spojka
6. před 3 – zájmeno
7. aby 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. crrr 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006