Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 8 – spojka
1. maminčin 5 – sloveso
2. my 7 – předložka
3. první 6 – příslovce
4. hledáme 4 – číslovka
5. často 1 - podstatné jméno
6. před 2 - přídavné jméno
7. aby 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. crrr 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006