Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 7 – předložka
1. maminčin 10 – citoslovce
2. my 8 – spojka
3. první 4 – číslovka
4. hledáme 1 - podstatné jméno
5. často 2 - přídavné jméno
6. před 9 – částice
7. aby 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 3 – zájmeno
9. crrr 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006