Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 2 - přídavné jméno
1. maminčin 8 – spojka
2. my 5 – sloveso
3. první 10 – citoslovce
4. hledáme 1 - podstatné jméno
5. často 3 – zájmeno
6. před 6 – příslovce
7. aby 9 – částice
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. crrr 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006