Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 4 – číslovka
1. maminčin 2 - přídavné jméno
2. my 7 – předložka
3. první 6 – příslovce
4. hledáme 1 - podstatné jméno
5. často 9 – částice
6. před 8 – spojka
7. aby 5 – sloveso
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. crrr 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006