Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 3 – zájmeno
1. maminčin 5 – sloveso
2. my 2 - přídavné jméno
3. první 4 – číslovka
4. hledáme 6 – příslovce
5. často 10 – citoslovce
6. před 9 – částice
7. aby 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. crrr 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006