Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 2

0. počítač 10 – citoslovce
1. maminčin 1 - podstatné jméno
2. my 7 – předložka
3. první 3 – zájmeno
4. hledáme 4 – číslovka
5. často 5 – sloveso
6. před 2 - přídavné jméno
7. aby 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. crrr 8 – spojka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006