Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 7 – předložka
1. pěkný 4 – číslovka
2. ona 9 – částice
3. tisíc 1 - podstatné jméno
4. plaveme 2 - přídavné jméno
5. rychle 6 – příslovce
6. nad 8 – spojka
7. ale 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. ku,ku 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006