Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 8 – spojka
1. pěkný 6 – příslovce
2. ona 2 - přídavné jméno
3. tisíc 5 – sloveso
4. plaveme 4 – číslovka
5. rychle 7 – předložka
6. nad 9 – částice
7. ale 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 1 - podstatné jméno
9. ku,ku 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006