Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 5 – sloveso
1. pěkný 6 – příslovce
2. ona 3 – zájmeno
3. tisíc 4 – číslovka
4. plaveme 10 – citoslovce
5. rychle 9 – částice
6. nad 1 - podstatné jméno
7. ale 2 - přídavné jméno
8. ať, kéž, nechť 8 – spojka
9. ku,ku 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006