Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 4 – číslovka
1. pěkný 9 – částice
2. ona 5 – sloveso
3. tisíc 8 – spojka
4. plaveme 7 – předložka
5. rychle 1 - podstatné jméno
6. nad 2 - přídavné jméno
7. ale 3 – zájmeno
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. ku,ku 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006