Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 6 – příslovce
1. pěkný 7 – předložka
2. ona 5 – sloveso
3. tisíc 3 – zájmeno
4. plaveme 2 - přídavné jméno
5. rychle 8 – spojka
6. nad 9 – částice
7. ale 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 10 – citoslovce
9. ku,ku 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006