Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 1 - podstatné jméno
1. pěkný 3 – zájmeno
2. ona 9 – částice
3. tisíc 10 – citoslovce
4. plaveme 2 - přídavné jméno
5. rychle 8 – spojka
6. nad 5 – sloveso
7. ale 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. ku,ku 7 – předložka


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006