Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 5 – sloveso
1. pěkný 10 – citoslovce
2. ona 7 – předložka
3. tisíc 9 – částice
4. plaveme 4 – číslovka
5. rychle 8 – spojka
6. nad 3 – zájmeno
7. ale 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. ku,ku 2 - přídavné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006