Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 10 – citoslovce
1. pěkný 5 – sloveso
2. ona 1 - podstatné jméno
3. tisíc 2 - přídavné jméno
4. plaveme 3 – zájmeno
5. rychle 7 – předložka
6. nad 6 – příslovce
7. ale 8 – spojka
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. ku,ku 9 – částice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006