Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 8 – spojka
1. pěkný 2 - přídavné jméno
2. ona 7 – předložka
3. tisíc 3 – zájmeno
4. plaveme 10 – citoslovce
5. rychle 9 – částice
6. nad 6 – příslovce
7. ale 4 – číslovka
8. ať, kéž, nechť 5 – sloveso
9. ku,ku 1 - podstatné jméno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006