Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 4 – číslovka
1. pěkný 1 - podstatné jméno
2. ona 8 – spojka
3. tisíc 5 – sloveso
4. plaveme 2 - přídavné jméno
5. rychle 3 – zájmeno
6. nad 7 – předložka
7. ale 6 – příslovce
8. ať, kéž, nechť 9 – částice
9. ku,ku 10 – citoslovce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006