Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slvoní druhy 1

0. králík 7 – předložka
1. pěkný 5 – sloveso
2. ona 6 – příslovce
3. tisíc 10 – citoslovce
4. plaveme 8 – spojka
5. rychle 9 – částice
6. nad 2 - přídavné jméno
7. ale 1 - podstatné jméno
8. ať, kéž, nechť 4 – číslovka
9. ku,ku 3 – zájmeno


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006