Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
nový (tzv.juliánský)kalendář
povinnou školní docházku
vodovod v centru Říma

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Romulus
Kain
Amis

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
sbírkou pohádek
prvními pokusy s létáním
stavbou spalovacího motoru

Čemu říkáme SPAM?
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky
sdružení prodavačů a maloobchodníků
zimnímu spánku

Do Černého moře se vlévá
Dunaj
Labe
Odra

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
v druhohorách
ve třetihorách
v prvohorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1909
1809
1929

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
blízkostí moře a Golfským proudem
značnou hustotou osídlení a průmyslem
přítomností ozonové díry nad Evropou

Co je to batyskaf?
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry
balon plněný heliem

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
James Cook
Marco Polo
Kryštof Kolumbus

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
římské
perské

Mezi noční ptáky patří
husa polní
sup mrchožravý
puštík obecný

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Slovinsko

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
napadlo Sovětský svaz
zaútočilo na Francii
zaútočilo na Polsko

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
pepř
bobkový list
hřebíček
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006