Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
vodovod v centru Říma
povinnou školní docházku
nový (tzv.juliánský)kalendář

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Kain
Romulus
Amis

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
stavbou spalovacího motoru
sbírkou pohádek
prvními pokusy s létáním

Čemu říkáme SPAM?
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky
zimnímu spánku
sdružení prodavačů a maloobchodníků

Do Černého moře se vlévá
Labe
Dunaj
Odra

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
ve třetihorách
v druhohorách
v prvohorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1929
1809
1909

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
blízkostí moře a Golfským proudem
přítomností ozonové díry nad Evropou
značnou hustotou osídlení a průmyslem

Co je to batyskaf?
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách
balon plněný heliem
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
James Cook
Kryštof Kolumbus
Marco Polo

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
perské
římské

Mezi noční ptáky patří
puštík obecný
husa polní
sup mrchožravý

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Slovinsko
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
zaútočilo na Francii
napadlo Sovětský svaz
zaútočilo na Polsko

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
bobkový list
pepř
hřebíček
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006