Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
povinnou školní docházku
nový (tzv.juliánský)kalendář
vodovod v centru Říma

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Romulus
Amis
Kain

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
sbírkou pohádek
prvními pokusy s létáním
stavbou spalovacího motoru

Čemu říkáme SPAM?
zimnímu spánku
sdružení prodavačů a maloobchodníků
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky

Do Černého moře se vlévá
Dunaj
Odra
Labe

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
ve třetihorách
v druhohorách
v prvohorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1909
1929
1809

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
blízkostí moře a Golfským proudem
přítomností ozonové díry nad Evropou
značnou hustotou osídlení a průmyslem

Co je to batyskaf?
balon plněný heliem
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
James Cook
Kryštof Kolumbus
Marco Polo

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
perské
římské

Mezi noční ptáky patří
sup mrchožravý
husa polní
puštík obecný

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Slovinsko

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
zaútočilo na Francii
napadlo Sovětský svaz
zaútočilo na Polsko

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
bobkový list
hřebíček
pepř
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006