Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
vodovod v centru Říma
nový (tzv.juliánský)kalendář
povinnou školní docházku

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Kain
Amis
Romulus

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
sbírkou pohádek
prvními pokusy s létáním
stavbou spalovacího motoru

Čemu říkáme SPAM?
sdružení prodavačů a maloobchodníků
zimnímu spánku
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky

Do Černého moře se vlévá
Odra
Dunaj
Labe

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
ve třetihorách
v druhohorách
v prvohorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1909
1809
1929

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
přítomností ozonové díry nad Evropou
blízkostí moře a Golfským proudem
značnou hustotou osídlení a průmyslem

Co je to batyskaf?
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách
balon plněný heliem
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
James Cook
Marco Polo
Kryštof Kolumbus

Které říši vládl Karel Veliký?
římské
francké
perské

Mezi noční ptáky patří
husa polní
sup mrchožravý
puštík obecný

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Chorvatsko
Bosna a Hercegovina
Slovinsko

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
zaútočilo na Polsko
zaútočilo na Francii
napadlo Sovětský svaz

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
bobkový list
pepř
hřebíček
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006