Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
vodovod v centru Říma
nový (tzv.juliánský)kalendář
povinnou školní docházku

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Kain
Romulus
Amis

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
stavbou spalovacího motoru
sbírkou pohádek
prvními pokusy s létáním

Čemu říkáme SPAM?
sdružení prodavačů a maloobchodníků
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky
zimnímu spánku

Do Černého moře se vlévá
Dunaj
Labe
Odra

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
v druhohorách
v prvohorách
ve třetihorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1909
1929
1809

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
blízkostí moře a Golfským proudem
značnou hustotou osídlení a průmyslem
přítomností ozonové díry nad Evropou

Co je to batyskaf?
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry
balon plněný heliem

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
Kryštof Kolumbus
James Cook
Marco Polo

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
římské
perské

Mezi noční ptáky patří
puštík obecný
husa polní
sup mrchožravý

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Slovinsko
Chorvatsko
Bosna a Hercegovina

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
zaútočilo na Francii
zaútočilo na Polsko
napadlo Sovětský svaz

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
bobkový list
pepř
hřebíček
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006