Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
vodovod v centru Říma
povinnou školní docházku
nový (tzv.juliánský)kalendář

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Romulus
Amis
Kain

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
sbírkou pohádek
stavbou spalovacího motoru
prvními pokusy s létáním

Čemu říkáme SPAM?
zimnímu spánku
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky
sdružení prodavačů a maloobchodníků

Do Černého moře se vlévá
Dunaj
Odra
Labe

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
v druhohorách
v prvohorách
ve třetihorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1809
1929
1909

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
značnou hustotou osídlení a průmyslem
přítomností ozonové díry nad Evropou
blízkostí moře a Golfským proudem

Co je to batyskaf?
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách
balon plněný heliem
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
Kryštof Kolumbus
Marco Polo
James Cook

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
římské
perské

Mezi noční ptáky patří
husa polní
puštík obecný
sup mrchožravý

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Slovinsko

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
napadlo Sovětský svaz
zaútočilo na Francii
zaútočilo na Polsko

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
pepř
hřebíček
bobkový list
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006