Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
povinnou školní docházku
nový (tzv.juliánský)kalendář
vodovod v centru Říma

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Kain
Amis
Romulus

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
prvními pokusy s létáním
sbírkou pohádek
stavbou spalovacího motoru

Čemu říkáme SPAM?
zimnímu spánku
sdružení prodavačů a maloobchodníků
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky

Do Černého moře se vlévá
Odra
Dunaj
Labe

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
v prvohorách
v druhohorách
ve třetihorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1909
1929
1809

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
blízkostí moře a Golfským proudem
přítomností ozonové díry nad Evropou
značnou hustotou osídlení a průmyslem

Co je to batyskaf?
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry
balon plněný heliem
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
Kryštof Kolumbus
James Cook
Marco Polo

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
římské
perské

Mezi noční ptáky patří
puštík obecný
husa polní
sup mrchožravý

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Slovinsko
Chorvatsko
Bosna a Hercegovina

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
napadlo Sovětský svaz
zaútočilo na Polsko
zaútočilo na Francii

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
hřebíček
pepř
bobkový list
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006