Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 18

Co zavedl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar v roce 46 př.n.l.?
nový (tzv.juliánský)kalendář
vodovod v centru Říma
povinnou školní docházku

Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela?
Romulus
Amis
Kain

Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimmové, se proslavili
sbírkou pohádek
stavbou spalovacího motoru
prvními pokusy s létáním

Čemu říkáme SPAM?
zimnímu spánku
nevyžádané poště, která nám chodí do e-mailové schránky
sdružení prodavačů a maloobchodníků

Do Černého moře se vlévá
Dunaj
Odra
Labe

Kdy postihla Evropu poslední doba ledová?
ve třetihorách
v druhohorách
v prvohorách

Francouz Louis Blériot přeletěl jako první kanál La Manche (mezi Francií a Anglií) v motorovém letadle. Kdy to bylo?
1909
1809
1929

Příznivé podnebí ve Evropě ve srování s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce je ovlivněno především
přítomností ozonové díry nad Evropou
značnou hustotou osídlení a průmyslem
blízkostí moře a Golfským proudem

Co je to batyskaf?
balon plněný heliem
vzducholoď určená k výzkumu horních vrstev atmosféry
ponorné plavidlo pro zkoumání moře ve velkých hloubkách

Kdo objevil r. 1492 Ameriku?
Kryštof Kolumbus
James Cook
Marco Polo

Které říši vládl Karel Veliký?
francké
římské
perské

Mezi noční ptáky patří
sup mrchožravý
puštík obecný
husa polní

Na území kterého státu leží dějiště atentátu na rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este – město Sarajevo?
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Slovinsko

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Německo v tento den
zaútočilo na Polsko
napadlo Sovětský svaz
zaútočilo na Francii

Které koření vzniká sušením vavřínových listů?
hřebíček
bobkový list
pepř
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006