Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 13

Hmyz žijící v teplých krajích, známý pronikavým zvukem samečků se jmenuje
cvrček mořský
cikáda
kobylka

Jak se jmenovali hrdinové knihy Václava Čtvrtka, kteří žili v lese Řáholci?
chytrá kmotra liška,řezník Špejlík
hajný Robátko a jelen Větrník
Rumcajs,Manka, Cipísek

Duchovnímu správci farnosti říkáme
farník
farmář
farář

Svišť horský žije v horské oblasti Alp a Karpat. Žije v koloniích, při pastvě vždy jeden z kolonie hlídá. V případě nebezpečí zahvízdá. Je to
savec
plaz
pták

Charakteristickým znakem renesanční stavby je římsa a
úzká okna zakončená lomeným obloukem
kulatá, většinou zamřížovaná okna
pravoúhlá jednoduchá okna

Ošklivý hrbatý zvoník v románu Victora Huga Chrám Matky boží v Paříži se jmenuje
Sancho Panza
Oliver
Quasimodo

Domácí slepice a kohout se odborně nazývají
kur domácí
tur domácí
drůbež domácí

Co je to lapidárium?
sbírka soch
bludiště
umělecká škola

Papež, hlava katolické církve, sídlí
v Paříži
v Bruselu
ve Vatikánu

Co je to cep?
organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla
spletenec vlasů
zemědělské ruční nářadí k mlácení obilí

Nejpozději ve střední Evropě dozrávají
lesní jahody
ostružiny
borůvky

Který evropský vědec představil v roce 1905 teorii relativity?
Albert Einstein
Cyrano z Bergeraku
Alfred Nobel

Aorta je
šlacha připojující lýtkový sval na patní kost
velká tepna vedoucí krev ze srdce, říkáme jí také srdečnice
druh hada z čeledi hroznýšovitých

Co v posledních desetiletích brání malým úhořům na jejich cestě ze Sargasového moře proniknout zpět do evropských řek?
dravé ryby, které na ně číhají u ústí řek
pytláci
četné vodní stavby

Dcera tatínkova bratra je moje
sestřenice
sestra
teta
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006