Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 13

Hmyz žijící v teplých krajích, známý pronikavým zvukem samečků se jmenuje
cikáda
cvrček mořský
kobylka

Jak se jmenovali hrdinové knihy Václava Čtvrtka, kteří žili v lese Řáholci?
Rumcajs,Manka, Cipísek
chytrá kmotra liška,řezník Špejlík
hajný Robátko a jelen Větrník

Duchovnímu správci farnosti říkáme
farář
farmář
farník

Svišť horský žije v horské oblasti Alp a Karpat. Žije v koloniích, při pastvě vždy jeden z kolonie hlídá. V případě nebezpečí zahvízdá. Je to
plaz
pták
savec

Charakteristickým znakem renesanční stavby je římsa a
kulatá, většinou zamřížovaná okna
pravoúhlá jednoduchá okna
úzká okna zakončená lomeným obloukem

Ošklivý hrbatý zvoník v románu Victora Huga Chrám Matky boží v Paříži se jmenuje
Oliver
Quasimodo
Sancho Panza

Domácí slepice a kohout se odborně nazývají
drůbež domácí
tur domácí
kur domácí

Co je to lapidárium?
umělecká škola
sbírka soch
bludiště

Papež, hlava katolické církve, sídlí
ve Vatikánu
v Bruselu
v Paříži

Co je to cep?
organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla
zemědělské ruční nářadí k mlácení obilí
spletenec vlasů

Nejpozději ve střední Evropě dozrávají
lesní jahody
ostružiny
borůvky

Který evropský vědec představil v roce 1905 teorii relativity?
Albert Einstein
Cyrano z Bergeraku
Alfred Nobel

Aorta je
velká tepna vedoucí krev ze srdce, říkáme jí také srdečnice
druh hada z čeledi hroznýšovitých
šlacha připojující lýtkový sval na patní kost

Co v posledních desetiletích brání malým úhořům na jejich cestě ze Sargasového moře proniknout zpět do evropských řek?
dravé ryby, které na ně číhají u ústí řek
četné vodní stavby
pytláci

Dcera tatínkova bratra je moje
teta
sestra
sestřenice
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006