Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 13

Hmyz žijící v teplých krajích, známý pronikavým zvukem samečků se jmenuje
cikáda
kobylka
cvrček mořský

Jak se jmenovali hrdinové knihy Václava Čtvrtka, kteří žili v lese Řáholci?
chytrá kmotra liška,řezník Špejlík
Rumcajs,Manka, Cipísek
hajný Robátko a jelen Větrník

Duchovnímu správci farnosti říkáme
farník
farmář
farář

Svišť horský žije v horské oblasti Alp a Karpat. Žije v koloniích, při pastvě vždy jeden z kolonie hlídá. V případě nebezpečí zahvízdá. Je to
plaz
savec
pták

Charakteristickým znakem renesanční stavby je římsa a
pravoúhlá jednoduchá okna
úzká okna zakončená lomeným obloukem
kulatá, většinou zamřížovaná okna

Ošklivý hrbatý zvoník v románu Victora Huga Chrám Matky boží v Paříži se jmenuje
Sancho Panza
Quasimodo
Oliver

Domácí slepice a kohout se odborně nazývají
kur domácí
tur domácí
drůbež domácí

Co je to lapidárium?
umělecká škola
sbírka soch
bludiště

Papež, hlava katolické církve, sídlí
ve Vatikánu
v Bruselu
v Paříži

Co je to cep?
organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla
zemědělské ruční nářadí k mlácení obilí
spletenec vlasů

Nejpozději ve střední Evropě dozrávají
ostružiny
borůvky
lesní jahody

Který evropský vědec představil v roce 1905 teorii relativity?
Cyrano z Bergeraku
Albert Einstein
Alfred Nobel

Aorta je
velká tepna vedoucí krev ze srdce, říkáme jí také srdečnice
šlacha připojující lýtkový sval na patní kost
druh hada z čeledi hroznýšovitých

Co v posledních desetiletích brání malým úhořům na jejich cestě ze Sargasového moře proniknout zpět do evropských řek?
pytláci
dravé ryby, které na ně číhají u ústí řek
četné vodní stavby

Dcera tatínkova bratra je moje
sestřenice
teta
sestra
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006