Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 13

Hmyz žijící v teplých krajích, známý pronikavým zvukem samečků se jmenuje
cvrček mořský
cikáda
kobylka

Jak se jmenovali hrdinové knihy Václava Čtvrtka, kteří žili v lese Řáholci?
chytrá kmotra liška,řezník Špejlík
hajný Robátko a jelen Větrník
Rumcajs,Manka, Cipísek

Duchovnímu správci farnosti říkáme
farář
farmář
farník

Svišť horský žije v horské oblasti Alp a Karpat. Žije v koloniích, při pastvě vždy jeden z kolonie hlídá. V případě nebezpečí zahvízdá. Je to
pták
plaz
savec

Charakteristickým znakem renesanční stavby je římsa a
kulatá, většinou zamřížovaná okna
úzká okna zakončená lomeným obloukem
pravoúhlá jednoduchá okna

Ošklivý hrbatý zvoník v románu Victora Huga Chrám Matky boží v Paříži se jmenuje
Sancho Panza
Oliver
Quasimodo

Domácí slepice a kohout se odborně nazývají
kur domácí
tur domácí
drůbež domácí

Co je to lapidárium?
umělecká škola
sbírka soch
bludiště

Papež, hlava katolické církve, sídlí
ve Vatikánu
v Paříži
v Bruselu

Co je to cep?
organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla
spletenec vlasů
zemědělské ruční nářadí k mlácení obilí

Nejpozději ve střední Evropě dozrávají
ostružiny
lesní jahody
borůvky

Který evropský vědec představil v roce 1905 teorii relativity?
Alfred Nobel
Cyrano z Bergeraku
Albert Einstein

Aorta je
druh hada z čeledi hroznýšovitých
šlacha připojující lýtkový sval na patní kost
velká tepna vedoucí krev ze srdce, říkáme jí také srdečnice

Co v posledních desetiletích brání malým úhořům na jejich cestě ze Sargasového moře proniknout zpět do evropských řek?
dravé ryby, které na ně číhají u ústí řek
pytláci
četné vodní stavby

Dcera tatínkova bratra je moje
sestra
teta
sestřenice
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006