Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kardiologie
kynologie

Sopky a jejich činnost studuje
logopedie
vulkanologie
teologie

Našim prvním prezidentem byl
Masaryk
Karel IV.
Beneš

Zákazové značky mají tvar
trojúhelníku
kruhu
čtverce

Na značce zákaz zastavení není barva
červená
modrá
bílá

Na značce zvěř je vyobrazen
jelen
zajíc
muflon

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
zleva
zprava
rychleji

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
homonyma
synonyma
anonyma

B. Němcová nenapsala
Divá Bára
Babička
Špalíček

Mezi hady nepatří
hroznýš
slepýš
kobra

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
fotbal
tenis
hokej

Který jehličnatý strom opadává?
modřín
borovice
jedle

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
8
6
4

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
6
8
4

Mezi dravé ryby nepatří
okoun
pstruh
kapr
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006