Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kynologie
kardiologie

Sopky a jejich činnost studuje
teologie
vulkanologie
logopedie

Našim prvním prezidentem byl
Beneš
Karel IV.
Masaryk

Zákazové značky mají tvar
čtverce
trojúhelníku
kruhu

Na značce zákaz zastavení není barva
bílá
modrá
červená

Na značce zvěř je vyobrazen
jelen
zajíc
muflon

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
zprava
rychleji
zleva

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
synonyma
homonyma
anonyma

B. Němcová nenapsala
Špalíček
Divá Bára
Babička

Mezi hady nepatří
slepýš
hroznýš
kobra

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
tenis
fotbal
hokej

Který jehličnatý strom opadává?
borovice
jedle
modřín

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
8
4
6

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
8
6
4

Mezi dravé ryby nepatří
pstruh
okoun
kapr
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006