Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kardiologie
kynologie

Sopky a jejich činnost studuje
logopedie
vulkanologie
teologie

Našim prvním prezidentem byl
Karel IV.
Beneš
Masaryk

Zákazové značky mají tvar
čtverce
kruhu
trojúhelníku

Na značce zákaz zastavení není barva
modrá
červená
bílá

Na značce zvěř je vyobrazen
zajíc
jelen
muflon

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
rychleji
zprava
zleva

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
synonyma
anonyma
homonyma

B. Němcová nenapsala
Špalíček
Babička
Divá Bára

Mezi hady nepatří
kobra
hroznýš
slepýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
hokej
fotbal
tenis

Který jehličnatý strom opadává?
borovice
jedle
modřín

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
4
8
6

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
4
8
6

Mezi dravé ryby nepatří
kapr
pstruh
okoun
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006