Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kardiologie
kynologie

Sopky a jejich činnost studuje
teologie
vulkanologie
logopedie

Našim prvním prezidentem byl
Masaryk
Beneš
Karel IV.

Zákazové značky mají tvar
čtverce
trojúhelníku
kruhu

Na značce zákaz zastavení není barva
červená
bílá
modrá

Na značce zvěř je vyobrazen
jelen
muflon
zajíc

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
rychleji
zprava
zleva

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
anonyma
homonyma
synonyma

B. Němcová nenapsala
Divá Bára
Špalíček
Babička

Mezi hady nepatří
kobra
slepýš
hroznýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
fotbal
tenis
hokej

Který jehličnatý strom opadává?
modřín
borovice
jedle

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
8
6
4

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
8
4
6

Mezi dravé ryby nepatří
kapr
okoun
pstruh
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006