Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kynologie
kartografie
kardiologie

Sopky a jejich činnost studuje
logopedie
vulkanologie
teologie

Našim prvním prezidentem byl
Karel IV.
Beneš
Masaryk

Zákazové značky mají tvar
trojúhelníku
kruhu
čtverce

Na značce zákaz zastavení není barva
bílá
červená
modrá

Na značce zvěř je vyobrazen
zajíc
muflon
jelen

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
rychleji
zprava
zleva

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
homonyma
anonyma
synonyma

B. Němcová nenapsala
Špalíček
Divá Bára
Babička

Mezi hady nepatří
kobra
slepýš
hroznýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
fotbal
hokej
tenis

Který jehličnatý strom opadává?
borovice
jedle
modřín

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
8
4
6

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
6
4
8

Mezi dravé ryby nepatří
okoun
pstruh
kapr
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006