Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kynologie
kardiologie

Sopky a jejich činnost studuje
vulkanologie
teologie
logopedie

Našim prvním prezidentem byl
Masaryk
Karel IV.
Beneš

Zákazové značky mají tvar
kruhu
čtverce
trojúhelníku

Na značce zákaz zastavení není barva
modrá
bílá
červená

Na značce zvěř je vyobrazen
zajíc
jelen
muflon

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
rychleji
zprava
zleva

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
synonyma
anonyma
homonyma

B. Němcová nenapsala
Babička
Divá Bára
Špalíček

Mezi hady nepatří
kobra
slepýš
hroznýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
tenis
fotbal
hokej

Který jehličnatý strom opadává?
jedle
borovice
modřín

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
8
6
4

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
6
8
4

Mezi dravé ryby nepatří
pstruh
okoun
kapr
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006