Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kardiologie
kynologie

Sopky a jejich činnost studuje
logopedie
vulkanologie
teologie

Našim prvním prezidentem byl
Masaryk
Karel IV.
Beneš

Zákazové značky mají tvar
čtverce
kruhu
trojúhelníku

Na značce zákaz zastavení není barva
modrá
bílá
červená

Na značce zvěř je vyobrazen
muflon
zajíc
jelen

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
zleva
rychleji
zprava

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
homonyma
synonyma
anonyma

B. Němcová nenapsala
Divá Bára
Špalíček
Babička

Mezi hady nepatří
hroznýš
kobra
slepýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
fotbal
tenis
hokej

Který jehličnatý strom opadává?
borovice
modřín
jedle

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
6
8
4

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
8
4
6

Mezi dravé ryby nepatří
pstruh
kapr
okoun
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006