Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kartografie
kardiologie
kynologie

Sopky a jejich činnost studuje
teologie
vulkanologie
logopedie

Našim prvním prezidentem byl
Masaryk
Karel IV.
Beneš

Zákazové značky mají tvar
kruhu
čtverce
trojúhelníku

Na značce zákaz zastavení není barva
červená
bílá
modrá

Na značce zvěř je vyobrazen
zajíc
jelen
muflon

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
zleva
zprava
rychleji

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
homonyma
synonyma
anonyma

B. Němcová nenapsala
Špalíček
Babička
Divá Bára

Mezi hady nepatří
kobra
slepýš
hroznýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
tenis
fotbal
hokej

Který jehličnatý strom opadává?
borovice
jedle
modřín

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
4
6
8

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
6
8
4

Mezi dravé ryby nepatří
kapr
pstruh
okoun
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006