Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Kvíz od 10 let 4

Chovem a výcvikem psů se zabývá
kynologie
kardiologie
kartografie

Sopky a jejich činnost studuje
vulkanologie
logopedie
teologie

Našim prvním prezidentem byl
Karel IV.
Masaryk
Beneš

Zákazové značky mají tvar
čtverce
trojúhelníku
kruhu

Na značce zákaz zastavení není barva
modrá
červená
bílá

Na značce zvěř je vyobrazen
zajíc
muflon
jelen

Na neoznačené křižovatce má přednost ten kdo jede
rychleji
zprava
zleva

Slova stejného nebo podobného významu se nazývají
homonyma
synonyma
anonyma

B. Němcová nenapsala
Špalíček
Divá Bára
Babička

Mezi hady nepatří
kobra
slepýš
hroznýš

Kterému sportu se věnoval Ivan Lendl?
fotbal
hokej
tenis

Který jehličnatý strom opadává?
modřín
jedle
borovice

Kolik nohou má slunéčko sedmitečné?
6
4
8

Kolik nohou má mandelinka bramborová?
6
8
4

Mezi dravé ryby nepatří
kapr
okoun
pstruh
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006