Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
rtuť
síra
kyslík
dusík

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
kalcit
sádrovec
cínovec
mastek

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Ústavní soud
Senát
Úřad vlády ČR
Poslanecká sněmovna

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina příjímá teplo z okolí
dochází k sublimaci
kapalina odevzdává teplo do okolí
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává

Který stát není členem Evropské unie?
Španělsko
Švýcarsko
Německo
Švédsko

Největší světový vývozce ropy je:
Austrálie
Rusko
Norsko
Saúdská Arábie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost lícní
kost týlní
kost temenní
kost spánková


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006