Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
dusík
rtuť
kyslík
síra

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
mastek
cínovec
kalcit
sádrovec

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Poslanecká sněmovna
Úřad vlády ČR
Ústavní soud
Senát

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina příjímá teplo z okolí
dochází k sublimaci
kapalina odevzdává teplo do okolí
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává

Který stát není členem Evropské unie?
Švýcarsko
Švédsko
Španělsko
Německo

Největší světový vývozce ropy je:
Rusko
Saúdská Arábie
Norsko
Austrálie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost týlní
kost lícní
kost temenní
kost spánková


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006