Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
kyslík
síra
dusík
rtuť

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
cínovec
mastek
sádrovec
kalcit

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Ústavní soud
Úřad vlády ČR
Senát
Poslanecká sněmovna

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává
dochází k sublimaci
kapalina odevzdává teplo do okolí
kapalina příjímá teplo z okolí

Který stát není členem Evropské unie?
Španělsko
Německo
Švýcarsko
Švédsko

Největší světový vývozce ropy je:
Norsko
Austrálie
Saúdská Arábie
Rusko

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost spánková
kost týlní
kost lícní
kost temenní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006