Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
dusík
kyslík
rtuť
síra

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
cínovec
kalcit
sádrovec
mastek

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Ústavní soud
Senát
Poslanecká sněmovna
Úřad vlády ČR

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina příjímá teplo z okolí
kapalina odevzdává teplo do okolí
dochází k sublimaci
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává

Který stát není členem Evropské unie?
Švédsko
Německo
Španělsko
Švýcarsko

Největší světový vývozce ropy je:
Austrálie
Rusko
Saúdská Arábie
Norsko

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost lícní
kost týlní
kost spánková
kost temenní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006