Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
dusík
kyslík
síra
rtuť

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
kalcit
sádrovec
cínovec
mastek

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Poslanecká sněmovna
Úřad vlády ČR
Senát
Ústavní soud

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina příjímá teplo z okolí
kapalina odevzdává teplo do okolí
dochází k sublimaci
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává

Který stát není členem Evropské unie?
Švýcarsko
Švédsko
Španělsko
Německo

Největší světový vývozce ropy je:
Norsko
Austrálie
Rusko
Saúdská Arábie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost spánková
kost temenní
kost lícní
kost týlní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006