Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
rtuť
dusík
kyslík
síra

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
cínovec
mastek
sádrovec
kalcit

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Úřad vlády ČR
Ústavní soud
Poslanecká sněmovna
Senát

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina odevzdává teplo do okolí
kapalina příjímá teplo z okolí
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává
dochází k sublimaci

Který stát není členem Evropské unie?
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Německo

Největší světový vývozce ropy je:
Saúdská Arábie
Austrálie
Norsko
Rusko

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost týlní
kost spánková
kost lícní
kost temenní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006