Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
síra
rtuť
kyslík
dusík

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
mastek
kalcit
sádrovec
cínovec

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Poslanecká sněmovna
Ústavní soud
Senát
Úřad vlády ČR

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
dochází k sublimaci
kapalina odevzdává teplo do okolí
kapalina příjímá teplo z okolí
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává

Který stát není členem Evropské unie?
Německo
Švýcarsko
Španělsko
Švédsko

Největší světový vývozce ropy je:
Norsko
Rusko
Saúdská Arábie
Austrálie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost spánková
kost lícní
kost temenní
kost týlní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006