Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
kyslík
dusík
síra
rtuť

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
cínovec
sádrovec
kalcit
mastek

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Úřad vlády ČR
Ústavní soud
Poslanecká sněmovna
Senát

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina příjímá teplo z okolí
dochází k sublimaci
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává
kapalina odevzdává teplo do okolí

Který stát není členem Evropské unie?
Španělsko
Švédsko
Německo
Švýcarsko

Největší světový vývozce ropy je:
Austrálie
Norsko
Rusko
Saúdská Arábie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost týlní
kost lícní
kost temenní
kost spánková


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006