Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
kyslík
dusík
síra
rtuť

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
sádrovec
kalcit
cínovec
mastek

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Úřad vlády ČR
Poslanecká sněmovna
Ústavní soud
Senát

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává
kapalina odevzdává teplo do okolí
dochází k sublimaci
kapalina příjímá teplo z okolí

Který stát není členem Evropské unie?
Německo
Španělsko
Švýcarsko
Švédsko

Největší světový vývozce ropy je:
Saúdská Arábie
Rusko
Norsko
Austrálie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost spánková
kost temenní
kost lícní
kost týlní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006