Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 1

Mezi nekovy nepatří:
rtuť
kyslík
dusík
síra

Nejměkčím nerostem ve stupnici je:
cínovec
mastek
sádrovec
kalcit

Která z následujících institucí sídlí v Brně?
Senát
Ústavní soud
Úřad vlády ČR
Poslanecká sněmovna

K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?
kapalina příjímá teplo z okolí
dochází k sublimaci
kapalina teplo nepříjímá ani neodevzdává
kapalina odevzdává teplo do okolí

Který stát není členem Evropské unie?
Švýcarsko
Švédsko
Španělsko
Německo

Největší světový vývozce ropy je:
Norsko
Saúdská Arábie
Rusko
Austrálie

Která kost leží v obličejové části lebky?
kost lícní
kost týlní
kost spánková
kost temenní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006