Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Přijímací zkoušky na SŠ 2

Seřaď následující události ve správnem pořadí.
1)Mnichovská dohoda 2)Mobilizace Československé armády 3)Hácha je prezident 4)vyhlášení slovenského státu 5)okupace Čech a Moravy 6)začátek 2. světové války
1)Mobilizace Československé armády 2)Mnichovská dohoda 3)Hácha je prezident 4)vyhlášení slovenského státu 5)okupace Čech a Moravy 6)začátek 2. světové války
je jiné pořadí

Byla Mnichovská dohoda v souhladu s mezinárodním právem?
Ano
Ne
Dnes to nelze posuzovat

Vládá České republiky má:
Zákonodárnou i výkonnou moc
Výkonnou moc
Zákonodárnou moc

Kdo je předseda České vlády?
Mirek Topolánek
Stanislav Gross
Jiří Paroubek

Z uvedených slov označ na řádku to, které logicky do skupiny nepatří: Hrubý Jeseník, Šumava, Cheb, Krkonoše
Cheb
Krkonoše
Šumava
Hrubý Jeseník

Z uvedených slov označ na řádku to, které logicky do skupiny nepatří: Rhöna, Paříž, Bretaň


Bretaň
Rhöna
Paříž

Volha je nejdelší řekou Evropy.
ne
nelze posoudit
ano

Porúří je hlavní průmyslovou oblastí Polska.
ne
ano
nelze posoudit

Voda je nezbytná k životu na Zemi.Jak se nazývá prostor, který na Zemi zaujímá?
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra

V tělěch rostlin je voda s minerálními látkami rozváděna pomocí:
lýkové části dřevního svazku
pokožky
Dřevní částí cévního svazku

Rostlina vodu přijímá ve formě:
pevných solí
roztoků
granulí

Na skládkách odpadů obsahujících organické látky může vznikat kyselina octová. Ta se rozkládá a vznikají dva plyny. Jeden je součástí bioplynu a druhý se podílí na vzniku skleníkového efektu. Průběh rokladu kyseliny octové vyjádři chemickou rovnicí:
CO2 + CH5 - 2C +H2O
CH3COOH - CH4 + CO2
CH7 + CO4 - 15H

Mince o hmotnosti 0,012 kg je ve vodě nadlehčována silou 0,012N. Vypočítej hustotu materiálu, z něhož je mince vyrobena:
10 000 kg/m3
10 kg/m3
100 000 kg/m3

Dva vodiče z téhož materiálu stejné délky mají průřezy v poměru S1 : S2 = 1 : 2. Jaký je poměr obou vodičů?
1 : 6
2 : 1
2 : 3


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006