Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
předmet
přísudek
podmět

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení místa
přívlastek shodný
příslovečné určení času

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
příslovečné určení způsobu
přísudek
podmět

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
podmět
předmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
přívlastek neshodný
předmět
přívlastek shodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
podmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
příslovečné určení místa
podmět
předmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
podmět
předmět
přívlastek neshodný

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
předmět

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
přívlastek shodný
předmět
příslovečné určení způsobu


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006