Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
předmet
přísudek
podmět

Půjdu brzy spát. (brzy)
přívlastek shodný
příslovečné určení místa
příslovečné určení času

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
přísudek
příslovečné určení způsobu
podmět

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
podmět
předmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
přívlastek shodný
předmět
přívlastek neshodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
podmět

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
příslovečné určení místa
předmět
podmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
předmět
přívlastek neshodný
podmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
předmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
předmět
příslovečné určení způsobu
přívlastek shodný


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006