Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
předmet
přísudek
podmět

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení času
přívlastek shodný
příslovečné určení místa

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
podmět
příslovečné určení způsobu
přísudek

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
předmět
podmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
předmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
přívlastek neshodný
přívlastek shodný
podmět

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
příslovečné určení místa
podmět
předmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
podmět
předmět
přívlastek neshodný

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
předmět

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
příslovečné určení způsobu
přívlastek shodný
předmět


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006