Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
předmet
přísudek
podmět

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení místa
příslovečné určení času
přívlastek shodný

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
přísudek
příslovečné určení způsobu
podmět

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
podmět
předmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
předmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
podmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
předmět
příslovečné určení místa
podmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
přívlastek neshodný
podmět
předmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek neshodný
předmět
přívlastek shodný

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
příslovečné určení způsobu
předmět
přívlastek shodný


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006