Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
předmet
přísudek
podmět

Půjdu brzy spát. (brzy)
přívlastek shodný
příslovečné určení místa
příslovečné určení času

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
podmět
přísudek
příslovečné určení způsobu

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
předmět
podmět
přívlastek shodný

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
přívlastek neshodný
předmět
přívlastek shodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
podmět

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
příslovečné určení místa
podmět
předmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
přívlastek neshodný
podmět
předmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
předmět

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
přívlastek shodný
předmět
příslovečné určení způsobu


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006