Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
přísudek
podmět
předmet

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení místa
příslovečné určení času
přívlastek shodný

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
příslovečné určení způsobu
podmět
přísudek

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
podmět
předmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
předmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
podmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
příslovečné určení místa
předmět
podmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
předmět
přívlastek neshodný
podmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek neshodný
přívlastek shodný
předmět

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
příslovečné určení způsobu
přívlastek shodný
předmět


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006