Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
podmět
předmet
přísudek

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení místa
přívlastek shodný
příslovečné určení času

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
přísudek
podmět
příslovečné určení způsobu

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
podmět
předmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
předmět

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
podmět
přívlastek shodný
přívlastek neshodný

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
podmět
předmět
příslovečné určení místa

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
předmět
přívlastek neshodný
podmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek shodný
předmět
přívlastek neshodný

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
přívlastek shodný
předmět
příslovečné určení způsobu


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006