Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
předmet
přísudek
podmět

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení času
přívlastek shodný
příslovečné určení místa

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
přísudek
příslovečné určení způsobu
podmět

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
podmět
předmět
přívlastek shodný

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
přívlastek shodný
předmět
přívlastek neshodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
podmět
přívlastek shodný
přívlastek neshodný

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
předmět
příslovečné určení místa
podmět

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
předmět
přívlastek neshodný
podmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
přívlastek shodný
přívlastek neshodný
předmět

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
přívlastek shodný
předmět
příslovečné určení způsobu


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006