Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Větné členy 1

Urči větný člen v závorce:Včera mi maminka koupila nový svetr. (maminka)
přísudek
podmět
předmet

Půjdu brzy spát. (brzy)
příslovečné určení místa
příslovečné určení času
přívlastek shodný

Na jahodách se objevila plíseň. (se objevila)
podmět
příslovečné určení způsobu
přísudek

U stánku jsem si koupil novou čepici. (čepici)
přívlastek shodný
podmět
předmět

K narozeninám dostanu čokoládový dort.(čokoládový)
předmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Učitel přírodopisu je velmi přísný. (přírodopisu)
přívlastek shodný
podmět
přívlastek neshodný

Na zahradě jsme loni postavili malý bazén.(na zahradě)
podmět
předmět
příslovečné určení místa

Každý den musím zalévat papriky. (papriky)
přívlastek neshodný
podmět
předmět

V lese nás vyděsilo houkání sovy.(sovy)
předmět
přívlastek neshodný
přívlastek shodný

Žáci se po zvonění hlasitě bavili.(hlasitě)
příslovečné určení způsobu
přívlastek shodný
předmět


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006