Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti z matematiky

Představte si, že jste se ocitli v době, kdy se psalo jenom římskými číslicemi a musíte rozluštit následující nápis: MCMLXVII
2117
1947?
1967

Vyjádřete v hektolitrech a litrech 2 225 000 cm3
22 hl 25 l
222 hl 5 l
2 hl 225 l

Horníci měli narubat 850 t uhlí. Svůj úkol splnili na 108 %. Kolik tun uhlí narubali?
málo
888 t
918 t

Jestliže se do 1m3 vtěsnají 4 lidé, kolik by se jich vešlo do 1 km3?
4 bilióny lidí
4 milióny lidí
4 miliardy lidí

Co je to čtverec?
Je zvláštní případ obdélníka, jehož všechny 4 strany jsou stejně dlouhé
Je definován jako dva k sobě přiložené rovnoramenné trojúhelníky
Je definován jako čtyři k sobě přiložené rovnoramenné trojúhelníky, jejichž vrcholy se stýkají

Odečtěte (-7,2) – (- 2,72)
+ 9,92
- 4,48
+ 4,48

Kolik procent je 1170 ze 4 500?
26 %
24 %
32 %

Auto jede z Prahy do Brna při průměrné rychlosti 50 km/h celkem 5 hodin. Při jaké rychlosti ujede stejnou vzdálenost za 4 a půl hodiny?
50 km/h
55,5 km/h
60 km/h

Vrchlík najdeme
Na kouli
Na jehlanu
Na kuželu

Které číslo je dělitelné čtyřmi?
je to číslo, je-li jeho poslední číslo dělitelné 2
je to číslo, má-li na prvním místě 4 nebo 16
je to číslo, je-li jeho poslední dvojčíslí dělitelné 4
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006