Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Všeobecné znalosti

Co je to pouštní lak?
lak vyráběný v podmínkách připomínajících poušť
vrstva oxidů kovů na horninách v pouštích
vzhled nalakovaného povrchu upraveného pískem

Jaký je rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou?
Arktida je zamrzlé vnitrozemské moře, Antarktida je světadíl
na Antarktidě jste byl (a), zatímco na Arktidě ne
Arktida je menší světadíl než Antarktida

Jaké teploty dosahuje blesk?
15 000 stupňů C
je to studený výboj, takže dost nízké
5 000 stupňů C

Jaký je rozdíl mezi hurikánem a tornádem?
hurikán se tvoří nad Tichým oceánem, kdežto tornádo nad Pacifikem
hurikán vzniká nad teplým mořem, kdežto tornádo nad pevninou
hurikán se tvoří nad Jižní Amerikou a tornádo nad Severní Amerikou

Jantar, ta vzácná fosílie, je
zkamenělý kousek vzácnéhé dřeva
zkamenělý kousek rostlinné mízy
zkamenělý kousek stromové pryskyřice

Nejhlubším místem na zeměkouli je
Jávský příkop
Portorický příkop
Mariánský příkop

Jaký je rozdíl mezi bažinou a močálem?
bažina je husté bahno a močál je bahno s mechem a kousky křovin a stromů
není rozdíl
bažiny jsou přístupné větru a prorostlé travinami, močál je tvořen zamokřenými lesy

Kvetoucí rostliny jsou opylovány
hmyzem, ptactvem a savci
hmyzem, hlavně včelami a motýly
hmyzem a sadaři

Jakou rychlost dokáže vyvinout gepard?
110 km/hod
200 km/hod
jako tryskáč

Svízel přítula je
rostlina
pták
ryba
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006