Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Všeobecné znalosti

Co je to pouštní lak?
vzhled nalakovaného povrchu upraveného pískem
lak vyráběný v podmínkách připomínajících poušť
vrstva oxidů kovů na horninách v pouštích

Jaký je rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou?
Arktida je zamrzlé vnitrozemské moře, Antarktida je světadíl
Arktida je menší světadíl než Antarktida
na Antarktidě jste byl (a), zatímco na Arktidě ne

Jaké teploty dosahuje blesk?
je to studený výboj, takže dost nízké
15 000 stupňů C
5 000 stupňů C

Jaký je rozdíl mezi hurikánem a tornádem?
hurikán vzniká nad teplým mořem, kdežto tornádo nad pevninou
hurikán se tvoří nad Jižní Amerikou a tornádo nad Severní Amerikou
hurikán se tvoří nad Tichým oceánem, kdežto tornádo nad Pacifikem

Jantar, ta vzácná fosílie, je
zkamenělý kousek stromové pryskyřice
zkamenělý kousek rostlinné mízy
zkamenělý kousek vzácnéhé dřeva

Nejhlubším místem na zeměkouli je
Mariánský příkop
Portorický příkop
Jávský příkop

Jaký je rozdíl mezi bažinou a močálem?
bažina je husté bahno a močál je bahno s mechem a kousky křovin a stromů
bažiny jsou přístupné větru a prorostlé travinami, močál je tvořen zamokřenými lesy
není rozdíl

Kvetoucí rostliny jsou opylovány
hmyzem, ptactvem a savci
hmyzem a sadaři
hmyzem, hlavně včelami a motýly

Jakou rychlost dokáže vyvinout gepard?
200 km/hod
jako tryskáč
110 km/hod

Svízel přítula je
ryba
pták
rostlina
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006