Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Všeobecné znalosti

Co je to pouštní lak?
vrstva oxidů kovů na horninách v pouštích
lak vyráběný v podmínkách připomínajících poušť
vzhled nalakovaného povrchu upraveného pískem

Jaký je rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou?
Arktida je zamrzlé vnitrozemské moře, Antarktida je světadíl
Arktida je menší světadíl než Antarktida
na Antarktidě jste byl (a), zatímco na Arktidě ne

Jaké teploty dosahuje blesk?
15 000 stupňů C
5 000 stupňů C
je to studený výboj, takže dost nízké

Jaký je rozdíl mezi hurikánem a tornádem?
hurikán se tvoří nad Jižní Amerikou a tornádo nad Severní Amerikou
hurikán vzniká nad teplým mořem, kdežto tornádo nad pevninou
hurikán se tvoří nad Tichým oceánem, kdežto tornádo nad Pacifikem

Jantar, ta vzácná fosílie, je
zkamenělý kousek vzácnéhé dřeva
zkamenělý kousek stromové pryskyřice
zkamenělý kousek rostlinné mízy

Nejhlubším místem na zeměkouli je
Jávský příkop
Mariánský příkop
Portorický příkop

Jaký je rozdíl mezi bažinou a močálem?
bažina je husté bahno a močál je bahno s mechem a kousky křovin a stromů
bažiny jsou přístupné větru a prorostlé travinami, močál je tvořen zamokřenými lesy
není rozdíl

Kvetoucí rostliny jsou opylovány
hmyzem a sadaři
hmyzem, ptactvem a savci
hmyzem, hlavně včelami a motýly

Jakou rychlost dokáže vyvinout gepard?
110 km/hod
200 km/hod
jako tryskáč

Svízel přítula je
rostlina
pták
ryba
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006