Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Všeobecné znalosti

Co je to pouštní lak?
lak vyráběný v podmínkách připomínajících poušť
vzhled nalakovaného povrchu upraveného pískem
vrstva oxidů kovů na horninách v pouštích

Jaký je rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou?
Arktida je zamrzlé vnitrozemské moře, Antarktida je světadíl
na Antarktidě jste byl (a), zatímco na Arktidě ne
Arktida je menší světadíl než Antarktida

Jaké teploty dosahuje blesk?
5 000 stupňů C
je to studený výboj, takže dost nízké
15 000 stupňů C

Jaký je rozdíl mezi hurikánem a tornádem?
hurikán se tvoří nad Tichým oceánem, kdežto tornádo nad Pacifikem
hurikán se tvoří nad Jižní Amerikou a tornádo nad Severní Amerikou
hurikán vzniká nad teplým mořem, kdežto tornádo nad pevninou

Jantar, ta vzácná fosílie, je
zkamenělý kousek rostlinné mízy
zkamenělý kousek vzácnéhé dřeva
zkamenělý kousek stromové pryskyřice

Nejhlubším místem na zeměkouli je
Portorický příkop
Jávský příkop
Mariánský příkop

Jaký je rozdíl mezi bažinou a močálem?
není rozdíl
bažina je husté bahno a močál je bahno s mechem a kousky křovin a stromů
bažiny jsou přístupné větru a prorostlé travinami, močál je tvořen zamokřenými lesy

Kvetoucí rostliny jsou opylovány
hmyzem a sadaři
hmyzem, hlavně včelami a motýly
hmyzem, ptactvem a savci

Jakou rychlost dokáže vyvinout gepard?
110 km/hod
200 km/hod
jako tryskáč

Svízel přítula je
ryba
pták
rostlina
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006