Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Korunovační klenoty

Nejznámější z nich je Svatováclavská koruna. Vznikla za
sv. Václava
Přemysla Otakara II.
Karla IV.

Král, který ji dal zhotovit, uložil do vývrtu křížku na jejím vrcholu relikvii. Jakou?
trn z Kristovy koruny
ostatek sv. Václava
kousek roucha sv. Vojtěcha

Ke koruně patří naprosto neoddělitelně žezlo a jablko. Samozřejmě jsou i mezi našimi korunovačními klenoty. Kdy ale vznikly?
o několik století později
dříve, protože koruna se dělala jako poslední - nejdůležitější
zároveň s korunou

Jablko tvoří dvě polokoule, spojené obroučkou. Na vrcholu se nachází kříž. Obě polokoule jsou zdobeny jemnými reliéfy. Je mezi nimi i reliéf z knihy Genesis?
ano, na obou polokoulích
ne, není
ano, na spodní polokouli

Korunovační klenoty jsou ze zlata. Koruna váží více než 2 000 gramů a král ji měl na hlavě při korunovaci. K tomu držel ještě žezlo o délce 67 cm a váze...
asi 2 000 gramů
asi 500 gramů
asi 1 000 gramů

Mezi korunovačními klenoty v pokladnici jsou uloženy ještě další předměty. Jsou to:
plášť z hermelínu a rudá štola
Svatováclavský meč a korunovační kříž
korunovační kříž a plášť z hermelínu

Korunovační klenoty měly být uloženy na Karlštejně. Koncem 14. století se začaly klenoty stěhovat. Během husitských válek byly:
v Praze
ve Vídni
v Uhrách

V současné době jsou klenoty uloženy v
klenotnici na Karlštejně
klenotnici chrámu sv. Víta
trezoru prezidentské kanceláře

Klíče od korunovačních klenotů má sedm osob: prezident, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda Poslanecké sněmovny, děkan metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. Sedmý je ...
předseda Senátu
předseda Ústavního soudu
ministr vnitra

V minulém století byly korunovační klenoty vystavovány poměrně často. Při takových příležitostech vidíte korunu ležet na
polštáři, navrženém speciálně pro každou výstavu zvlášť
rudém sametu se státním znakem
polštáři z roku 1867




Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006