Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Korunovační klenoty

Nejznámější z nich je Svatováclavská koruna. Vznikla za
sv. Václava
Přemysla Otakara II.
Karla IV.

Král, který ji dal zhotovit, uložil do vývrtu křížku na jejím vrcholu relikvii. Jakou?
kousek roucha sv. Vojtěcha
ostatek sv. Václava
trn z Kristovy koruny

Ke koruně patří naprosto neoddělitelně žezlo a jablko. Samozřejmě jsou i mezi našimi korunovačními klenoty. Kdy ale vznikly?
zároveň s korunou
o několik století později
dříve, protože koruna se dělala jako poslední - nejdůležitější

Jablko tvoří dvě polokoule, spojené obroučkou. Na vrcholu se nachází kříž. Obě polokoule jsou zdobeny jemnými reliéfy. Je mezi nimi i reliéf z knihy Genesis?
ano, na spodní polokouli
ano, na obou polokoulích
ne, není

Korunovační klenoty jsou ze zlata. Koruna váží více než 2 000 gramů a král ji měl na hlavě při korunovaci. K tomu držel ještě žezlo o délce 67 cm a váze...
asi 1 000 gramů
asi 2 000 gramů
asi 500 gramů

Mezi korunovačními klenoty v pokladnici jsou uloženy ještě další předměty. Jsou to:
plášť z hermelínu a rudá štola
Svatováclavský meč a korunovační kříž
korunovační kříž a plášť z hermelínu

Korunovační klenoty měly být uloženy na Karlštejně. Koncem 14. století se začaly klenoty stěhovat. Během husitských válek byly:
ve Vídni
v Praze
v Uhrách

V současné době jsou klenoty uloženy v
klenotnici chrámu sv. Víta
trezoru prezidentské kanceláře
klenotnici na Karlštejně

Klíče od korunovačních klenotů má sedm osob: prezident, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda Poslanecké sněmovny, děkan metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. Sedmý je ...
ministr vnitra
předseda Ústavního soudu
předseda Senátu

V minulém století byly korunovační klenoty vystavovány poměrně často. Při takových příležitostech vidíte korunu ležet na
polštáři z roku 1867
rudém sametu se státním znakem
polštáři, navrženém speciálně pro každou výstavu zvlášť
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006