Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Korunovační klenoty

Nejznámější z nich je Svatováclavská koruna. Vznikla za
Přemysla Otakara II.
Karla IV.
sv. Václava

Král, který ji dal zhotovit, uložil do vývrtu křížku na jejím vrcholu relikvii. Jakou?
kousek roucha sv. Vojtěcha
trn z Kristovy koruny
ostatek sv. Václava

Ke koruně patří naprosto neoddělitelně žezlo a jablko. Samozřejmě jsou i mezi našimi korunovačními klenoty. Kdy ale vznikly?
o několik století později
zároveň s korunou
dříve, protože koruna se dělala jako poslední - nejdůležitější

Jablko tvoří dvě polokoule, spojené obroučkou. Na vrcholu se nachází kříž. Obě polokoule jsou zdobeny jemnými reliéfy. Je mezi nimi i reliéf z knihy Genesis?
ano, na obou polokoulích
ne, není
ano, na spodní polokouli

Korunovační klenoty jsou ze zlata. Koruna váží více než 2 000 gramů a král ji měl na hlavě při korunovaci. K tomu držel ještě žezlo o délce 67 cm a váze...
asi 1 000 gramů
asi 2 000 gramů
asi 500 gramů

Mezi korunovačními klenoty v pokladnici jsou uloženy ještě další předměty. Jsou to:
korunovační kříž a plášť z hermelínu
plášť z hermelínu a rudá štola
Svatováclavský meč a korunovační kříž

Korunovační klenoty měly být uloženy na Karlštejně. Koncem 14. století se začaly klenoty stěhovat. Během husitských válek byly:
ve Vídni
v Uhrách
v Praze

V současné době jsou klenoty uloženy v
klenotnici chrámu sv. Víta
klenotnici na Karlštejně
trezoru prezidentské kanceláře

Klíče od korunovačních klenotů má sedm osob: prezident, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda Poslanecké sněmovny, děkan metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. Sedmý je ...
předseda Senátu
předseda Ústavního soudu
ministr vnitra

V minulém století byly korunovační klenoty vystavovány poměrně často. Při takových příležitostech vidíte korunu ležet na
polštáři z roku 1867
rudém sametu se státním znakem
polštáři, navrženém speciálně pro každou výstavu zvlášť
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006