Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Korunovační klenoty

Nejznámější z nich je Svatováclavská koruna. Vznikla za
Karla IV.
sv. Václava
Přemysla Otakara II.

Král, který ji dal zhotovit, uložil do vývrtu křížku na jejím vrcholu relikvii. Jakou?
ostatek sv. Václava
trn z Kristovy koruny
kousek roucha sv. Vojtěcha

Ke koruně patří naprosto neoddělitelně žezlo a jablko. Samozřejmě jsou i mezi našimi korunovačními klenoty. Kdy ale vznikly?
zároveň s korunou
dříve, protože koruna se dělala jako poslední - nejdůležitější
o několik století později

Jablko tvoří dvě polokoule, spojené obroučkou. Na vrcholu se nachází kříž. Obě polokoule jsou zdobeny jemnými reliéfy. Je mezi nimi i reliéf z knihy Genesis?
ano, na obou polokoulích
ano, na spodní polokouli
ne, není

Korunovační klenoty jsou ze zlata. Koruna váží více než 2 000 gramů a král ji měl na hlavě při korunovaci. K tomu držel ještě žezlo o délce 67 cm a váze...
asi 500 gramů
asi 2 000 gramů
asi 1 000 gramů

Mezi korunovačními klenoty v pokladnici jsou uloženy ještě další předměty. Jsou to:
Svatováclavský meč a korunovační kříž
korunovační kříž a plášť z hermelínu
plášť z hermelínu a rudá štola

Korunovační klenoty měly být uloženy na Karlštejně. Koncem 14. století se začaly klenoty stěhovat. Během husitských válek byly:
ve Vídni
v Praze
v Uhrách

V současné době jsou klenoty uloženy v
klenotnici na Karlštejně
klenotnici chrámu sv. Víta
trezoru prezidentské kanceláře

Klíče od korunovačních klenotů má sedm osob: prezident, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda Poslanecké sněmovny, děkan metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. Sedmý je ...
předseda Senátu
předseda Ústavního soudu
ministr vnitra

V minulém století byly korunovační klenoty vystavovány poměrně často. Při takových příležitostech vidíte korunu ležet na
rudém sametu se státním znakem
polštáři z roku 1867
polštáři, navrženém speciálně pro každou výstavu zvlášť
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006