Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Co víš o ČR 3

Kdy vznikla Česká republika?
1. ledna 1993
28. října 1918
28. března 1946

Českou hymnou je píseň Kde domov můj. Všichni jistě víte, že zazněla poprvé v roce 1884 z úst...
Karla Strakatého
Josefa Kajetána Tyla
Františka Škroupa

A teď nějaké zajímavosti. Jaká je nejvyšší hora Beskyd?
Radhošť
Špičák¨
Lysá hora

A nejdelší vodopád u nás?
Pančavský
Vysoký vodopád
Mumlavský

Nejstarší zoo podle dnešních představ byla založena v Liberci v roce...
1869
1904
1948

Naší nejmladší sopkou je
Oreb
Komorní hůrka
Říp

Muzeum Afriky a Emila Holuba najdete v...
Děčíně
Holicích
Kačině

Poutní kaple sv. Jana Nepomuckého byla vystavěna v letech 1719 - 1722 a patří k nejznámějším stavbám vrcholného baroka u nás. Najdeme ji...
na Velehradě
v Krušné Hoře
na Zelené louce u Žďáru nad Sázavou

A ze všeobecných znalostí jistě víte, jaká je celková vodní plocha u nás:
2,321 kilometrů čtverečných
1,590 kilometrů čtverečných
1,098 kilometrů čtverečných
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006