Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Čeští panovníci

Který panovník nechal razit první české mince - denáry?
Václav I.
Boleslav I.
Boleslav II.

První historicky prokázaný přemyslovský kníže nebyl ani Přemysl Oráč, ani Nezamysl, Mnata nebo Vnislav, ale...
Bořivoj
Břetislav
Vojen

Morava, to je ta krásná zem ... a dlouhou dobu byla také svobodná. K Čechám ji natrvalo připojil až kníže...
Ctirad
Boleslav
Břetislav I.

Eliška Přemyslovna měla několik sester. Manžel jedné z nich se stal českým králem. Byl to:
Rudolf Habsburský
Jindřich z Lipé
Jindřich Korutanský

V 17 letech byl prohlášen za plnoletého a stal se pánem Kunštátu a dalších panství. V roce 1448 dobyl Prahu a v roce 1458 byl zvolen českým králem. Byl to:
Matyáš Korvín
Jiří z Poděbrad
Ladislav Pohrobek

Přišel na svět jako třetí dítě, ale byl ve třech letech odebrán matce a vězněn na hradě Křivoklát. V necelých patnácti letech jen náhodou unikl otrávené snídani - namísto ke stolu odešel do kostela. V listopadu 1332 byl po bitvě u pevnosti San Fecile pasován na rytíře a během pobytu v jižních zemích stačil založit světoznámé město Monte Carlo. Byl to:
Václav III.
Karel IV.
Václav II.

V září roku 1198 získal hodnost českého krále, a to dědičně. Roku 1204 mu královský titul potvrdil i papež a po nějakém čase vyjednal Zlatou bulu sicilskou. Byl to:
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar II.
Boleslav II.

Prvním raně středověkým státem na našem území byla Velkomoravská říše a s ní se objevuje i první známá dynastie - rod Mojmírovců. Která posloupnost knížat je správně?
Mojmír I., Rostislav, Svatopluk, Mojmír II.
Mojmír I, Svatopluk, Mojmír II., Rostislav
Mojmír, Rostislav, Svatopluk

V 9. století nebyly Čechy zdaleka tak jednotné jako za dob Přemyslovců. Na východě zabírali zemi Charváti. Jejich významným představitelem byl:
kníže Slavník
Otto Charvát I.
Soběslav I.

Po smrti krále Vratislava II. nastoupil na trůn:
Vratislav III.
Vladislav II.
Vladislav Jagellonský
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006