Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Čeští panovníci

Který panovník nechal razit první české mince - denáry?
Boleslav I.
Boleslav II.
Václav I.

První historicky prokázaný přemyslovský kníže nebyl ani Přemysl Oráč, ani Nezamysl, Mnata nebo Vnislav, ale...
Bořivoj
Vojen
Břetislav

Morava, to je ta krásná zem ... a dlouhou dobu byla také svobodná. K Čechám ji natrvalo připojil až kníže...
Boleslav
Břetislav I.
Ctirad

Eliška Přemyslovna měla několik sester. Manžel jedné z nich se stal českým králem. Byl to:
Jindřich z Lipé
Jindřich Korutanský
Rudolf Habsburský

V 17 letech byl prohlášen za plnoletého a stal se pánem Kunštátu a dalších panství. V roce 1448 dobyl Prahu a v roce 1458 byl zvolen českým králem. Byl to:
Ladislav Pohrobek
Matyáš Korvín
Jiří z Poděbrad

Přišel na svět jako třetí dítě, ale byl ve třech letech odebrán matce a vězněn na hradě Křivoklát. V necelých patnácti letech jen náhodou unikl otrávené snídani - namísto ke stolu odešel do kostela. V listopadu 1332 byl po bitvě u pevnosti San Fecile pasován na rytíře a během pobytu v jižních zemích stačil založit světoznámé město Monte Carlo. Byl to:
Karel IV.
Václav III.
Václav II.

V září roku 1198 získal hodnost českého krále, a to dědičně. Roku 1204 mu královský titul potvrdil i papež a po nějakém čase vyjednal Zlatou bulu sicilskou. Byl to:
Přemysl Otakar II.
Boleslav II.
Přemysl Otakar I.

Prvním raně středověkým státem na našem území byla Velkomoravská říše a s ní se objevuje i první známá dynastie - rod Mojmírovců. Která posloupnost knížat je správně?
Mojmír I, Svatopluk, Mojmír II., Rostislav
Mojmír, Rostislav, Svatopluk
Mojmír I., Rostislav, Svatopluk, Mojmír II.

V 9. století nebyly Čechy zdaleka tak jednotné jako za dob Přemyslovců. Na východě zabírali zemi Charváti. Jejich významným představitelem byl:
Soběslav I.
kníže Slavník
Otto Charvát I.

Po smrti krále Vratislava II. nastoupil na trůn:
Vladislav Jagellonský
Vratislav III.
Vladislav II.
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006