Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
ze žebra
hlavy
ze srdce

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
Noe
zák
JobI

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Šalomoun
Mojžíš
Abrahám

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepokradeš
nesesmilníš
nepomluvíš

Jméno slavného biblického siláka zní:
David
Herkules
Samson

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
lukem
prakem
palcátem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Babylónskou věž
Jeruzalémský chrám
Archu úmluvy

Kolik evangelií je součástí bible?
3
2
4

Jak se jmenovali tři králové?
to není známo
Matouš, Marek, Jan
Kašpar, Melichar, Baltazar

Kým byl Ježíš pokřtěn?
pokřtil sám sebe
pokřtil jej Jan Křtitel
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o dobrém pastýři
o vinném kmeni
o prašivé ovci

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil kámen v chleba
proměnil vodu ve víno
proměnil rybu ve vepře

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Jidáš
Tomáš
Lukáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho narození
o jeho smrti
o jeho zmrtvýchvstání

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Betlémě
v Nazaretě
v Jeruzalémě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006