Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
ze srdce
ze žebra
hlavy

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
JobI
Noe
zák

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Mojžíš
Šalomoun
Abrahám

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepomluvíš
nesesmilníš
nepokradeš

Jméno slavného biblického siláka zní:
David
Herkules
Samson

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
palcátem
lukem
prakem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Babylónskou věž
Jeruzalémský chrám
Archu úmluvy

Kolik evangelií je součástí bible?
3
4
2

Jak se jmenovali tři králové?
Matouš, Marek, Jan
to není známo
Kašpar, Melichar, Baltazar

Kým byl Ježíš pokřtěn?
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest
pokřtil sám sebe
pokřtil jej Jan Křtitel

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o dobrém pastýři
o vinném kmeni
o prašivé ovci

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil vodu ve víno
proměnil kámen v chleba
proměnil rybu ve vepře

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Lukáš
Tomáš
Jidáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho narození
o jeho smrti
o jeho zmrtvýchvstání

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Jeruzalémě
v Nazaretě
v Betlémě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006