Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
hlavy
ze srdce
ze žebra

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
Noe
zák
JobI

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Šalomoun
Abrahám
Mojžíš

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepomluvíš
nepokradeš
nesesmilníš

Jméno slavného biblického siláka zní:
Herkules
Samson
David

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
prakem
palcátem
lukem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Babylónskou věž
Jeruzalémský chrám
Archu úmluvy

Kolik evangelií je součástí bible?
2
4
3

Jak se jmenovali tři králové?
to není známo
Kašpar, Melichar, Baltazar
Matouš, Marek, Jan

Kým byl Ježíš pokřtěn?
pokřtil jej Jan Křtitel
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest
pokřtil sám sebe

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o prašivé ovci
o vinném kmeni
o dobrém pastýři

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil kámen v chleba
proměnil vodu ve víno
proměnil rybu ve vepře

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Tomáš
Jidáš
Lukáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho narození
o jeho zmrtvýchvstání
o jeho smrti

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Betlémě
v Jeruzalémě
v Nazaretě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006