Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
ze srdce
ze žebra
hlavy

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
zák
Noe
JobI

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Abrahám
Mojžíš
Šalomoun

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepokradeš
nepomluvíš
nesesmilníš

Jméno slavného biblického siláka zní:
David
Herkules
Samson

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
prakem
lukem
palcátem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Jeruzalémský chrám
Archu úmluvy
Babylónskou věž

Kolik evangelií je součástí bible?
4
3
2

Jak se jmenovali tři králové?
Matouš, Marek, Jan
to není známo
Kašpar, Melichar, Baltazar

Kým byl Ježíš pokřtěn?
pokřtil jej Jan Křtitel
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest
pokřtil sám sebe

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o vinném kmeni
o prašivé ovci
o dobrém pastýři

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil rybu ve vepře
proměnil kámen v chleba
proměnil vodu ve víno

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Lukáš
Tomáš
Jidáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho narození
o jeho zmrtvýchvstání
o jeho smrti

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Nazaretě
v Jeruzalémě
v Betlémě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006