Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
ze žebra
ze srdce
hlavy

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
zák
Noe
JobI

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Abrahám
Mojžíš
Šalomoun

Jaké přikázání není v „desateru“?
nesesmilníš
nepokradeš
nepomluvíš

Jméno slavného biblického siláka zní:
David
Herkules
Samson

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
prakem
palcátem
lukem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Archu úmluvy
Babylónskou věž
Jeruzalémský chrám

Kolik evangelií je součástí bible?
4
2
3

Jak se jmenovali tři králové?
to není známo
Matouš, Marek, Jan
Kašpar, Melichar, Baltazar

Kým byl Ježíš pokřtěn?
pokřtil sám sebe
pokřtil jej Jan Křtitel
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o prašivé ovci
o dobrém pastýři
o vinném kmeni

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil rybu ve vepře
proměnil vodu ve víno
proměnil kámen v chleba

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Tomáš
Jidáš
Lukáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho zmrtvýchvstání
o jeho narození
o jeho smrti

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Jeruzalémě
v Betlémě
v Nazaretě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006