Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch
počet slunečních erupcí za rok

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
hélium
dusík
vodík

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Venuše
Mars
Uran

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Venuše
Jupiter
Uran

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
Ganymed, měsíc Jupiteru
náš Měsíc
Phobos, měsíc Marsu

Kolik měsíců má Mars?
4
2
6

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 348 let
za 148 let
za 248 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Mars
Merkur
Uran

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Venuše
Jupiter
Mars

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1969
1963
1965

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Vesta
Ceres
Apollo

Co je to bolid?
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť
kráter po dopadu meteoritu

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 76 let
každých 56 let
každých 96 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006