Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
počet slunečních erupcí za rok
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
hélium
dusík
vodík

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Mars
Uran
Venuše

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Jupiter
Uran
Venuše

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
náš Měsíc
Ganymed, měsíc Jupiteru
Phobos, měsíc Marsu

Kolik měsíců má Mars?
2
6
4

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 248 let
za 148 let
za 348 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Merkur
Uran
Mars

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Mars
Jupiter
Venuše

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1963
1969
1965

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Ceres
Vesta
Apollo

Co je to bolid?
kráter po dopadu meteoritu
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 56 let
každých 76 let
každých 96 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006