Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok
počet slunečních erupcí za rok

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
vodík
dusík
hélium

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Venuše
Uran
Mars

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Jupiter
Uran
Venuše

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
náš Měsíc
Ganymed, měsíc Jupiteru
Phobos, měsíc Marsu

Kolik měsíců má Mars?
4
6
2

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 348 let
za 248 let
za 148 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Merkur
Mars
Uran

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Jupiter
Venuše
Mars

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1965
1963
1969

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Vesta
Apollo
Ceres

Co je to bolid?
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou
kráter po dopadu meteoritu
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 76 let
každých 96 let
každých 56 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006