Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
počet slunečních erupcí za rok
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
hélium
vodík
dusík

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Uran
Venuše
Mars

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Jupiter
Uran
Venuše

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
náš Měsíc
Phobos, měsíc Marsu
Ganymed, měsíc Jupiteru

Kolik měsíců má Mars?
2
4
6

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 148 let
za 248 let
za 348 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Uran
Mars
Merkur

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Venuše
Jupiter
Mars

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1965
1963
1969

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Ceres
Apollo
Vesta

Co je to bolid?
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou
kráter po dopadu meteoritu
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 96 let
každých 76 let
každých 56 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006