Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch
počet slunečních erupcí za rok

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
vodík
hélium
dusík

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Mars
Venuše
Uran

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Uran
Venuše
Jupiter

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
náš Měsíc
Ganymed, měsíc Jupiteru
Phobos, měsíc Marsu

Kolik měsíců má Mars?
2
6
4

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 248 let
za 348 let
za 148 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Uran
Merkur
Mars

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Mars
Venuše
Jupiter

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1963
1965
1969

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Vesta
Ceres
Apollo

Co je to bolid?
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou
kráter po dopadu meteoritu
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 96 let
každých 56 let
každých 76 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006