Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch
počet slunečních erupcí za rok

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
vodík
hélium
dusík

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Mars
Venuše
Uran

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Uran
Jupiter
Venuše

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
Ganymed, měsíc Jupiteru
Phobos, měsíc Marsu
náš Měsíc

Kolik měsíců má Mars?
4
6
2

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 148 let
za 348 let
za 248 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Merkur
Mars
Uran

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Mars
Jupiter
Venuše

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1965
1963
1969

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Ceres
Apollo
Vesta

Co je to bolid?
kráter po dopadu meteoritu
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 76 let
každých 96 let
každých 56 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006