Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše sluneční soustava

Co vyjadřuje pojem "světelný rok"?
vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok
počet slunečních erupcí za rok
souhrn množství světla, které za rok dopadne na zemský povrch

Z jakého prvku je převážně složeno Slunce?
hélium
vodík
dusík

Která z těchto planet je těžší než naše Země?
Uran
Mars
Venuše

Která z těchto planet má nejvíce měsíců?
Venuše
Jupiter
Uran

Který měsíc je ve sluneční soustavě největší?
Ganymed, měsíc Jupiteru
Phobos, měsíc Marsu
náš Měsíc

Kolik měsíců má Mars?
2
4
6

Za jak dlouhou dobu oběhne Pluto kolem Slunce?
za 148 let
za 248 let
za 348 let

Která z těchto planet nemá vlastní atmosféru?
Uran
Merkur
Mars

Která z planet se nejpomaleji otáčí kolem své osy?
Jupiter
Venuše
Mars

V kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?
1969
1963
1965

Jak byla nazvána první objevená planetka?
Ceres
Apollo
Vesta

Co je to bolid?
nejrychlejší meteorit, který ohlašuje meteorický déšť
kráter po dopadu meteoritu
světelný úkaz po průletu meteoritu atmosférou

Jak často se k nám vrací Halleyova kometa?
každých 76 let
každých 56 let
každých 96 let
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006