Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Co víš o ČR 2

Česká republika nesousedí:
s Maďarskem
s Rakouskem
se Slovenskem

Nejdelší českou řekou (433 km) je:
Labe
Berounka
Vltava

Prvními písemně doloženými obyvateli na našem území byli:
Keltové
Hunové
Gótové

Česká republika vznikla:
1. ledna 1990
28. října 1918
1. ledna 1993

Nejbližším mořem je:
Středozemní moře
Černé moře
Baltské moře

Naším největším jezerem (18,4 ha) je:
Máchovo jezero
Černé jezero
Čertovo jezero

První státní útvar na našem území v letech 600–655 n. l. se nazýval:
Římská říše
Svatá říše římská království německého
Sámova říše

Největší (nikoli nejobjemnější) přehradní nádrž, která se rozkládá na 48,7 km2, se jmenuje:
Lipenská
Oravská
Orlická

Největší český rybník o rozloze 4,89 km2 je:
Rožmberk
Bezdrev
Svět

Největší národnostní menšinou v České republice jsou:
Poláci
Slováci
Němci

Druhým největším městem po Praze je:
Ostrava
Brno
Plzeň

Mezi státní symboly České republiky nepatří:
Hymna České republiky
Malý státní znak
Svatováclavská koruna

Nejnižším bodem České republiky (116 metrů nad mořem) je:
Hranická propast
Hřensko
Macocha
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006