Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Co víš o ČR 2

Česká republika nesousedí:
se Slovenskem
s Maďarskem
s Rakouskem

Nejdelší českou řekou (433 km) je:
Berounka
Vltava
Labe

Prvními písemně doloženými obyvateli na našem území byli:
Hunové
Keltové
Gótové

Česká republika vznikla:
1. ledna 1993
28. října 1918
1. ledna 1990

Nejbližším mořem je:
Středozemní moře
Baltské moře
Černé moře

Naším největším jezerem (18,4 ha) je:
Čertovo jezero
Máchovo jezero
Černé jezero

První státní útvar na našem území v letech 600–655 n. l. se nazýval:
Římská říše
Svatá říše římská království německého
Sámova říše

Největší (nikoli nejobjemnější) přehradní nádrž, která se rozkládá na 48,7 km2, se jmenuje:
Orlická
Oravská
Lipenská

Největší český rybník o rozloze 4,89 km2 je:
Svět
Bezdrev
Rožmberk

Největší národnostní menšinou v České republice jsou:
Slováci
Němci
Poláci

Druhým největším městem po Praze je:
Ostrava
Plzeň
Brno

Mezi státní symboly České republiky nepatří:
Svatováclavská koruna
Hymna České republiky
Malý státní znak

Nejnižším bodem České republiky (116 metrů nad mořem) je:
Hranická propast
Macocha
Hřensko
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006