Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Co víš o ČR 2

Česká republika nesousedí:
s Rakouskem
se Slovenskem
s Maďarskem

Nejdelší českou řekou (433 km) je:
Labe
Vltava
Berounka

Prvními písemně doloženými obyvateli na našem území byli:
Hunové
Gótové
Keltové

Česká republika vznikla:
28. října 1918
1. ledna 1993
1. ledna 1990

Nejbližším mořem je:
Baltské moře
Černé moře
Středozemní moře

Naším největším jezerem (18,4 ha) je:
Čertovo jezero
Černé jezero
Máchovo jezero

První státní útvar na našem území v letech 600–655 n. l. se nazýval:
Sámova říše
Římská říše
Svatá říše římská království německého

Největší (nikoli nejobjemnější) přehradní nádrž, která se rozkládá na 48,7 km2, se jmenuje:
Lipenská
Orlická
Oravská

Největší český rybník o rozloze 4,89 km2 je:
Bezdrev
Svět
Rožmberk

Největší národnostní menšinou v České republice jsou:
Poláci
Němci
Slováci

Druhým největším městem po Praze je:
Brno
Plzeň
Ostrava

Mezi státní symboly České republiky nepatří:
Malý státní znak
Svatováclavská koruna
Hymna České republiky

Nejnižším bodem České republiky (116 metrů nad mořem) je:
Macocha
Hranická propast
Hřensko
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006