Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Co víš o ČR 2

Česká republika nesousedí:
s Maďarskem
s Rakouskem
se Slovenskem

Nejdelší českou řekou (433 km) je:
Berounka
Labe
Vltava

Prvními písemně doloženými obyvateli na našem území byli:
Gótové
Hunové
Keltové

Česká republika vznikla:
1. ledna 1990
28. října 1918
1. ledna 1993

Nejbližším mořem je:
Středozemní moře
Černé moře
Baltské moře

Naším největším jezerem (18,4 ha) je:
Černé jezero
Čertovo jezero
Máchovo jezero

První státní útvar na našem území v letech 600–655 n. l. se nazýval:
Sámova říše
Římská říše
Svatá říše římská království německého

Největší (nikoli nejobjemnější) přehradní nádrž, která se rozkládá na 48,7 km2, se jmenuje:
Oravská
Lipenská
Orlická

Největší český rybník o rozloze 4,89 km2 je:
Bezdrev
Rožmberk
Svět

Největší národnostní menšinou v České republice jsou:
Němci
Slováci
Poláci

Druhým největším městem po Praze je:
Plzeň
Brno
Ostrava

Mezi státní symboly České republiky nepatří:
Svatováclavská koruna
Malý státní znak
Hymna České republiky

Nejnižším bodem České republiky (116 metrů nad mořem) je:
Hranická propast
Hřensko
Macocha
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006