Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Národní divadlo

Národní divadlo bylo budováno v letech:
1850-1894
1851-1883
1850-1883

Kdy byl položen základní kámen?
1861
1868
1865

Kdy bylo Národní divadlo provizorně otevřeno?
1882
1881
1880

Kdy Národní divadlo vyhořelo?
1880
1881
1885

V jakém slohu bylo Národní divadlo postaveno?
secesním
novorenesančním
klasicistním

Který umělec se, kromě Aleše a Brožíka, podílel na výzdobě opony?
Mařák
Hynais
Liebscher

Výzdobu hlediště divadla tvoří nástropní malby autora F. Ženíška. Jejich počet je:
8
7
9

Budova Národního divadla stojí vedle bývalé tzv.:
kovárny
solnice
tržnice

Projekt Národního divadla vytvořil architekt Zítek. Peníze na výstavbu šly:
z celonárodních sbírek
ze zahraničí
ze státní pokladny

Průčelí této budovy zdobí takzvaná:
triga - trojspřeží
biga - dvojspřeží
kvadriga - čtyřspřeží
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006