Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Národní divadlo

Národní divadlo bylo budováno v letech:
1851-1883
1850-1894
1850-1883

Kdy byl položen základní kámen?
1861
1865
1868

Kdy bylo Národní divadlo provizorně otevřeno?
1880
1881
1882

Kdy Národní divadlo vyhořelo?
1885
1880
1881

V jakém slohu bylo Národní divadlo postaveno?
secesním
klasicistním
novorenesančním

Který umělec se, kromě Aleše a Brožíka, podílel na výzdobě opony?
Mařák
Liebscher
Hynais

Výzdobu hlediště divadla tvoří nástropní malby autora F. Ženíška. Jejich počet je:
7
8
9

Budova Národního divadla stojí vedle bývalé tzv.:
tržnice
kovárny
solnice

Projekt Národního divadla vytvořil architekt Zítek. Peníze na výstavbu šly:
ze státní pokladny
z celonárodních sbírek
ze zahraničí

Průčelí této budovy zdobí takzvaná:
triga - trojspřeží
biga - dvojspřeží
kvadriga - čtyřspřeží
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006