Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

7 divů světa

O egyptských pyramidách se říká, že:
kdo se jich dotkne, bude mít sedm let neštěstí
jejich tvar je schopen nabrousit žiletku
jsou vidět i z vesmíru

Visuté zahrady Semiramidiny se nejpravděpodobněji nacházely:
v Káhiře
v Médii
v Babylónu

Semiramis byla:
assyrská královna
božská patronka řek Eufrat a Tigris
oblíbená japonská Gejša, kterou si král Nínos přivezl z cest

Artemidin chrám v Efesu lehl popelem, protože:
nejvyšší řecký bůh Zeus na něj seslal blesk svým trojzubcem, aby svou velkolepostí nekonkuroval jeho sídlu na Olympu
jistý Hérostrátos ho zapálil, aby se proslavil
ho při výbuchu sopky v roce 356 př. n. l. smetla rozžhavená láva

Socha Feidiova Dia v Olympii dosahovala výšky:
přes dvacet metrů
přes deset metrů
přes pět metrů

Feidiův Zeus v Olympii měl podobu:
mužské postavy sedící na trůně
monumentálního oltáře ve tvaru kužele
býka před útokem (jedna z podob boha Dia)

Největší prostor Mauzolea v Halikarnassu zabírá:
řada iónských sloupů
reliéf boje Řeků s Amazonkami
plastiky lvů z mramoru

Rhódský kolos zobrazoval:
Demétria Poliorkéta jako znamení výsměchu, že ostrov obléhal, ale nedobyl
boha Hélia jako národního patrona Rhoďanů
stojící ženskou postavu s dítětem v náručí

Ostrovu Rhodos se říká:
sluneční ostrov
ostrov bohů
ostrov květin

O největším majáku všech dob na ostrově Faru se tvrdilo, že:
zmizel tak, že se při zemětřesení otevřela země a celý ho pohltila
je to druhé místo (po Olympu), kde se nejčastěji vyskytují bohové
jeho světlo samo navádí lodě do přístavu, aniž by je kdo musel řídit


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006