Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

7 divů světa

O egyptských pyramidách se říká, že:
jejich tvar je schopen nabrousit žiletku
kdo se jich dotkne, bude mít sedm let neštěstí
jsou vidět i z vesmíru

Visuté zahrady Semiramidiny se nejpravděpodobněji nacházely:
v Médii
v Babylónu
v Káhiře

Semiramis byla:
assyrská královna
božská patronka řek Eufrat a Tigris
oblíbená japonská Gejša, kterou si král Nínos přivezl z cest

Artemidin chrám v Efesu lehl popelem, protože:
nejvyšší řecký bůh Zeus na něj seslal blesk svým trojzubcem, aby svou velkolepostí nekonkuroval jeho sídlu na Olympu
jistý Hérostrátos ho zapálil, aby se proslavil
ho při výbuchu sopky v roce 356 př. n. l. smetla rozžhavená láva

Socha Feidiova Dia v Olympii dosahovala výšky:
přes dvacet metrů
přes pět metrů
přes deset metrů

Feidiův Zeus v Olympii měl podobu:
monumentálního oltáře ve tvaru kužele
mužské postavy sedící na trůně
býka před útokem (jedna z podob boha Dia)

Největší prostor Mauzolea v Halikarnassu zabírá:
reliéf boje Řeků s Amazonkami
plastiky lvů z mramoru
řada iónských sloupů

Rhódský kolos zobrazoval:
stojící ženskou postavu s dítětem v náručí
boha Hélia jako národního patrona Rhoďanů
Demétria Poliorkéta jako znamení výsměchu, že ostrov obléhal, ale nedobyl

Ostrovu Rhodos se říká:
ostrov bohů
sluneční ostrov
ostrov květin

O největším majáku všech dob na ostrově Faru se tvrdilo, že:
zmizel tak, že se při zemětřesení otevřela země a celý ho pohltila
jeho světlo samo navádí lodě do přístavu, aniž by je kdo musel řídit
je to druhé místo (po Olympu), kde se nejčastěji vyskytují bohové


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006