Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

7 divů světa

O egyptských pyramidách se říká, že:
jejich tvar je schopen nabrousit žiletku
jsou vidět i z vesmíru
kdo se jich dotkne, bude mít sedm let neštěstí

Visuté zahrady Semiramidiny se nejpravděpodobněji nacházely:
v Káhiře
v Babylónu
v Médii

Semiramis byla:
božská patronka řek Eufrat a Tigris
oblíbená japonská Gejša, kterou si král Nínos přivezl z cest
assyrská královna

Artemidin chrám v Efesu lehl popelem, protože:
ho při výbuchu sopky v roce 356 př. n. l. smetla rozžhavená láva
jistý Hérostrátos ho zapálil, aby se proslavil
nejvyšší řecký bůh Zeus na něj seslal blesk svým trojzubcem, aby svou velkolepostí nekonkuroval jeho sídlu na Olympu

Socha Feidiova Dia v Olympii dosahovala výšky:
přes pět metrů
přes dvacet metrů
přes deset metrů

Feidiův Zeus v Olympii měl podobu:
mužské postavy sedící na trůně
monumentálního oltáře ve tvaru kužele
býka před útokem (jedna z podob boha Dia)

Největší prostor Mauzolea v Halikarnassu zabírá:
reliéf boje Řeků s Amazonkami
řada iónských sloupů
plastiky lvů z mramoru

Rhódský kolos zobrazoval:
boha Hélia jako národního patrona Rhoďanů
Demétria Poliorkéta jako znamení výsměchu, že ostrov obléhal, ale nedobyl
stojící ženskou postavu s dítětem v náručí

Ostrovu Rhodos se říká:
ostrov bohů
sluneční ostrov
ostrov květin

O největším majáku všech dob na ostrově Faru se tvrdilo, že:
jeho světlo samo navádí lodě do přístavu, aniž by je kdo musel řídit
je to druhé místo (po Olympu), kde se nejčastěji vyskytují bohové
zmizel tak, že se při zemětřesení otevřela země a celý ho pohltila


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006