Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

7 divů světa

O egyptských pyramidách se říká, že:
jejich tvar je schopen nabrousit žiletku
jsou vidět i z vesmíru
kdo se jich dotkne, bude mít sedm let neštěstí

Visuté zahrady Semiramidiny se nejpravděpodobněji nacházely:
v Babylónu
v Káhiře
v Médii

Semiramis byla:
božská patronka řek Eufrat a Tigris
assyrská královna
oblíbená japonská Gejša, kterou si král Nínos přivezl z cest

Artemidin chrám v Efesu lehl popelem, protože:
nejvyšší řecký bůh Zeus na něj seslal blesk svým trojzubcem, aby svou velkolepostí nekonkuroval jeho sídlu na Olympu
ho při výbuchu sopky v roce 356 př. n. l. smetla rozžhavená láva
jistý Hérostrátos ho zapálil, aby se proslavil

Socha Feidiova Dia v Olympii dosahovala výšky:
přes dvacet metrů
přes pět metrů
přes deset metrů

Feidiův Zeus v Olympii měl podobu:
monumentálního oltáře ve tvaru kužele
mužské postavy sedící na trůně
býka před útokem (jedna z podob boha Dia)

Největší prostor Mauzolea v Halikarnassu zabírá:
plastiky lvů z mramoru
řada iónských sloupů
reliéf boje Řeků s Amazonkami

Rhódský kolos zobrazoval:
boha Hélia jako národního patrona Rhoďanů
stojící ženskou postavu s dítětem v náručí
Demétria Poliorkéta jako znamení výsměchu, že ostrov obléhal, ale nedobyl

Ostrovu Rhodos se říká:
ostrov květin
sluneční ostrov
ostrov bohů

O největším majáku všech dob na ostrově Faru se tvrdilo, že:
je to druhé místo (po Olympu), kde se nejčastěji vyskytují bohové
zmizel tak, že se při zemětřesení otevřela země a celý ho pohltila
jeho světlo samo navádí lodě do přístavu, aniž by je kdo musel řídit


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006