Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

7 divů světa

O egyptských pyramidách se říká, že:
kdo se jich dotkne, bude mít sedm let neštěstí
jsou vidět i z vesmíru
jejich tvar je schopen nabrousit žiletku

Visuté zahrady Semiramidiny se nejpravděpodobněji nacházely:
v Babylónu
v Káhiře
v Médii

Semiramis byla:
božská patronka řek Eufrat a Tigris
oblíbená japonská Gejša, kterou si král Nínos přivezl z cest
assyrská královna

Artemidin chrám v Efesu lehl popelem, protože:
nejvyšší řecký bůh Zeus na něj seslal blesk svým trojzubcem, aby svou velkolepostí nekonkuroval jeho sídlu na Olympu
ho při výbuchu sopky v roce 356 př. n. l. smetla rozžhavená láva
jistý Hérostrátos ho zapálil, aby se proslavil

Socha Feidiova Dia v Olympii dosahovala výšky:
přes deset metrů
přes pět metrů
přes dvacet metrů

Feidiův Zeus v Olympii měl podobu:
mužské postavy sedící na trůně
monumentálního oltáře ve tvaru kužele
býka před útokem (jedna z podob boha Dia)

Největší prostor Mauzolea v Halikarnassu zabírá:
reliéf boje Řeků s Amazonkami
plastiky lvů z mramoru
řada iónských sloupů

Rhódský kolos zobrazoval:
stojící ženskou postavu s dítětem v náručí
boha Hélia jako národního patrona Rhoďanů
Demétria Poliorkéta jako znamení výsměchu, že ostrov obléhal, ale nedobyl

Ostrovu Rhodos se říká:
ostrov květin
ostrov bohů
sluneční ostrov

O největším majáku všech dob na ostrově Faru se tvrdilo, že:
jeho světlo samo navádí lodě do přístavu, aniž by je kdo musel řídit
je to druhé místo (po Olympu), kde se nejčastěji vyskytují bohové
zmizel tak, že se při zemětřesení otevřela země a celý ho pohltila


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006