Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Ústava ČR

Ústava České republiky nabyla účinnosti od ledna roku
1992
1990
1993

Součástí ústavního pořádku je
Listina základních práv a svobod
Slib Parlamentu České republiky
Všeobecná deklarace lidských práv

Mezi státní symboly České republiky nepatří
vlajka prezidenta republiky
Ústavní zákon
státní pečeť

Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku
40 let
50 let
45 let

Prezidentem republiky může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku
50 let
40 let
45 let

Prezident republiky nemůže jmenovat
diplomaty
generály
soudce

Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Může být ovšem stíhán pro
přečiny proti lidskosti
vraždu
velezradu

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, Senát má
81 senátorů
80 senátorů
82 senátorů

K přijetí usnesení vlády je potřeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech jejích členů
nadpoloviční většiny Poslanecké sněmovny
nadpoloviční většiny všech přítomných členů

Soudce je jmenován do funkce
na dobu 4 let
bez časového omezení
na dobu 2 let


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006