Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Ústava ČR

Ústava České republiky nabyla účinnosti od ledna roku
1992
1993
1990

Součástí ústavního pořádku je
Všeobecná deklarace lidských práv
Slib Parlamentu České republiky
Listina základních práv a svobod

Mezi státní symboly České republiky nepatří
Ústavní zákon
vlajka prezidenta republiky
státní pečeť

Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku
45 let
40 let
50 let

Prezidentem republiky může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku
45 let
50 let
40 let

Prezident republiky nemůže jmenovat
diplomaty
generály
soudce

Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Může být ovšem stíhán pro
přečiny proti lidskosti
vraždu
velezradu

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, Senát má
81 senátorů
80 senátorů
82 senátorů

K přijetí usnesení vlády je potřeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech jejích členů
nadpoloviční většiny všech přítomných členů
nadpoloviční většiny Poslanecké sněmovny

Soudce je jmenován do funkce
na dobu 4 let
bez časového omezení
na dobu 2 let


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006