Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Ústava ČR

Ústava České republiky nabyla účinnosti od ledna roku
1993
1990
1992

Součástí ústavního pořádku je
Listina základních práv a svobod
Všeobecná deklarace lidských práv
Slib Parlamentu České republiky

Mezi státní symboly České republiky nepatří
vlajka prezidenta republiky
Ústavní zákon
státní pečeť

Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku
45 let
40 let
50 let

Prezidentem republiky může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku
40 let
45 let
50 let

Prezident republiky nemůže jmenovat
soudce
generály
diplomaty

Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Může být ovšem stíhán pro
přečiny proti lidskosti
vraždu
velezradu

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, Senát má
82 senátorů
80 senátorů
81 senátorů

K přijetí usnesení vlády je potřeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech jejích členů
nadpoloviční většiny Poslanecké sněmovny
nadpoloviční většiny všech přítomných členů

Soudce je jmenován do funkce
na dobu 2 let
na dobu 4 let
bez časového omezení


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006