Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
967
935
866

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1123
1085
1158

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1182
1112
1212

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1355
1345
1350

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1415
1417
1416

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1600
1500
1700

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1620
1625
1610

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1674
1692
1680

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1750-1790
1740-1780
1730-1760

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1798
1805
1802
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006