Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
967
935
866

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1085
1158
1123

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1112
1182
1212

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1355
1350
1345

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1415
1417
1416

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1700
1500
1600

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1625
1610
1620

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1692
1674
1680

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1750-1790
1740-1780
1730-1760

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1805
1802
1798
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006