Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
967
935
866

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1085
1158
1123

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1182
1112
1212

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1355
1350
1345

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1417
1416
1415

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1500
1700
1600

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1625
1620
1610

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1680
1692
1674

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1740-1780
1750-1790
1730-1760

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1798
1802
1805
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006