Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
935
967
866

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1158
1085
1123

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1182
1212
1112

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1350
1345
1355

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1416
1417
1415

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1500
1700
1600

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1625
1620
1610

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1674
1692
1680

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1740-1780
1730-1760
1750-1790

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1802
1798
1805
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006