Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
866
967
935

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1123
1085
1158

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1112
1212
1182

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1345
1350
1355

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1416
1417
1415

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1600
1700
1500

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1620
1625
1610

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1692
1680
1674

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1750-1790
1740-1780
1730-1760

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1805
1798
1802
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006