Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
866
967
935

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1158
1123
1085

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1182
1212
1112

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1355
1350
1345

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1415
1416
1417

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1500
1700
1600

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1610
1625
1620

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1692
1680
1674

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1750-1790
1740-1780
1730-1760

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1802
1805
1798
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006