Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
967
935
866

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1123
1085
1158

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1212
1182
1112

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1345
1355
1350

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1416
1417
1415

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1500
1700
1600

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1620
1610
1625

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1674
1680
1692

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1750-1790
1730-1760
1740-1780

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1798
1805
1802
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006