Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
935
967
866

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1158
1123
1085

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1112
1182
1212

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1355
1345
1350

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1417
1415
1416

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1600
1700
1500

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1625
1620
1610

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1680
1692
1674

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1730-1760
1750-1790
1740-1780

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1798
1805
1802
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006