Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
935
866
967

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1123
1085
1158

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1112
1182
1212

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1345
1350
1355

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1417
1415
1416

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1500
1700
1600

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1620
1610
1625

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1692
1674
1680

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1750-1790
1740-1780
1730-1760

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1798
1805
1802
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006