Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Letopočty 1

Ve kterém roce byl zavražděn kníže Václav?
967
866
935

Kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem. Ve kterém roce byl korunován?
1085
1158
1123

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?
1182
1112
1212

Kdy byl Karel IV. korunován římským císařem?
1355
1350
1345

Ve kterém roce byl upálen mistr Jan Hus?
1416
1417
1415

První česká ústava, zvaná Vladislavské zřízení zemské byla zveřejněna v roce
1600
1700
1500

Ve kterém roce došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře?
1610
1620
1625

Kdy došlo k nevolnickému povstání v Čechách a k vydání robotnického patentu?
1680
1674
1692

Ve kterých letech vládla Marie Terezie?
1740-1780
1730-1760
1750-1790

Ve kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
1805
1798
1802
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006