Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova- diktáty 2

Náš ld bl vždy mrumlovný. Nikdo není neomlný. Včela plně opluje květy. Jen s zvkej. Sbráš rád srovnky? Jan Žižka vzval k boji. Zta dostala zmnici. Těžko se m polká. Namasruj m to namožené ltko. Čeká mě cesta z Vškova do Vzovc. Bl vždy plný, ale nikdy nezpchl. Hlemžď m zmzel mezi kameny. Hoši se přiblžili až ke mlnu. Brz nasbráme plný košk maln. M vám vlčíme tu nemlou událost.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006