Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova- diktáty 1

Na mtině se objevla vla Amálka. Věra zlobla. Zemní pln vvěrá ze země v blzkosti ropných nalezšť. Vrátím se brz. Bt bl neobdlený, Ty jsi chlapk! Zbněk naspal do ptle smchané osvo. Divzna je jedna z našich nejvšších blin. Na naší vstavě blo nejvc lidí. Domšlej věci až do konce. Dopj to mléko. V budce na vsokém stromě se usdlila skorka. Zdvhni m tu těžkou tašku. Pýcha přechází pád. Proč se neozvá ten lžař v blé větrovce? Pro dobrou věc je nezbtné zskat co nejvc lidí.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006