Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Druhy zájmen 2

já-, můj-, onen-, čí-, leckterý-, jaký-, máloco-, vy-, jenž-, ničí-, sám-, jejich-, kdo-, čísi-, žádný-, ono-, její-, cokoli-, jaký-, týž-


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006