Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovesné třídy 10

prohrávat - , polít - , prohrát - , ohnout - , zavalit -, přinášet -, nosit -, sáhnout - , klopýtat - , vinout se - , sunout se - , klouzat -, obvinit -, vyhnout se - , utéci -, sahat - , tlouci -, bouchat -, ujíždět -, škodit -, pít - , hnit - , listovat - , zalévat - , prahnout - , smažit -, smazat -


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006