Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovesné třídy 4

lyžovat-, začnout - , pít-, vidět-, chodit-, pokládat-, dávat-, mluvit-, rozšiřovat - , posunout-, hrabat-, klesnout - , psát-, hlásit-, číst-, složit-, uložit-, hrát-, mazat-, uklízet-, malovat - , rozšířit-, dotknout se - , sekat-, doručit-


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006