Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovesné třídy 2

hrát-, prohrávat-, zavalit-, padnout - , přinášet-, nosit-, mlet - , klopýtat-, vinout se-, sunout se-, uteci-, bouchat - , ujíždět-, žhnout - , škodit-, tlouci - , dívat se-, překousávat-, hlídat-, hnít-, listovat-, pít-, vyhrnovat-, překážet-, psát - , tonout - , opravovat-


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006