Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Osmiletá gymnázia 1

Na počátku 9.stol. vznikl na Moravě a na západě Slovenska opravdový stát.Jednalo se o:
Franckou říši
Sámovu říši
Velkomoravskou říši

Kníže Rostislav požádal císaře Byzantské říše, aby na Moravu poslal učitele víry - věrozvěsty. Byli to:
Konstantin a Metoděj
Mojmír a Pribina
Petr a Pavel

Kdo vedl husity:
Karel IV.
Jan Žižka
Jan Hus

Učitel národů byl:
Karel IV.
Jan Hus
J.A. Komenský

Povinnou školní docházku zavedl(a):
J. A. Komenský
Marie Terezie
T.G.Masaryk

Hudbu k písni Kde domov můj složil:
J.Dobrovský
F. Palacký
F.Škroup

Vynálezce F.Křižík vynalezl:
letadlo
obloukovou lampu
lodní šroub

Slunce je:
družice Země
planeta
hvězda

Krev proudí v těle:
jen žílami
jen tepnami
tepnami a žílami

Hrtan je součástí ústrojí:
dýchacího
trávícího
cévního

Do vylučovacího ústrojí patří:
žaludek
játra
ledviny

Pes domácí má:
výborný zrak
zatažitelné drápy
výborný sluch a čich

Chráněná rostlina je:
kopretina bílá
sedmikráska chudobka
bledule jarní

Krtek je:
masožravec
býložravec
hmyzožravec


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006