Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Osmiletá gymnázia 1

Na počátku 9.stol. vznikl na Moravě a na západě Slovenska opravdový stát.Jednalo se o:
Franckou říši
Sámovu říši
Velkomoravskou říši

Kníže Rostislav požádal císaře Byzantské říše, aby na Moravu poslal učitele víry - věrozvěsty. Byli to:
Petr a Pavel
Konstantin a Metoděj
Mojmír a Pribina

Kdo vedl husity:
Karel IV.
Jan Žižka
Jan Hus

Učitel národů byl:
Jan Hus
Karel IV.
J.A. Komenský

Povinnou školní docházku zavedl(a):
Marie Terezie
J. A. Komenský
T.G.Masaryk

Hudbu k písni Kde domov můj složil:
F.Škroup
F. Palacký
J.Dobrovský

Vynálezce F.Křižík vynalezl:
obloukovou lampu
lodní šroub
letadlo

Slunce je:
družice Země
planeta
hvězda

Krev proudí v těle:
jen žílami
tepnami a žílami
jen tepnami

Hrtan je součástí ústrojí:
trávícího
cévního
dýchacího

Do vylučovacího ústrojí patří:
ledviny
žaludek
játra

Pes domácí má:
výborný zrak
zatažitelné drápy
výborný sluch a čich

Chráněná rostlina je:
kopretina bílá
sedmikráska chudobka
bledule jarní

Krtek je:
býložravec
masožravec
hmyzožravec


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006