Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Osmiletá gymnázia 1

Na počátku 9.stol. vznikl na Moravě a na západě Slovenska opravdový stát.Jednalo se o:
Franckou říši
Velkomoravskou říši
Sámovu říši

Kníže Rostislav požádal císaře Byzantské říše, aby na Moravu poslal učitele víry - věrozvěsty. Byli to:
Petr a Pavel
Konstantin a Metoděj
Mojmír a Pribina

Kdo vedl husity:
Jan Hus
Jan Žižka
Karel IV.

Učitel národů byl:
J.A. Komenský
Karel IV.
Jan Hus

Povinnou školní docházku zavedl(a):
J. A. Komenský
T.G.Masaryk
Marie Terezie

Hudbu k písni Kde domov můj složil:
F.Škroup
F. Palacký
J.Dobrovský

Vynálezce F.Křižík vynalezl:
lodní šroub
obloukovou lampu
letadlo

Slunce je:
družice Země
planeta
hvězda

Krev proudí v těle:
jen tepnami
tepnami a žílami
jen žílami

Hrtan je součástí ústrojí:
dýchacího
cévního
trávícího

Do vylučovacího ústrojí patří:
játra
ledviny
žaludek

Pes domácí má:
výborný zrak
zatažitelné drápy
výborný sluch a čich

Chráněná rostlina je:
bledule jarní
sedmikráska chudobka
kopretina bílá

Krtek je:
masožravec
býložravec
hmyzožravec


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006