Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Osmiletá gymnázia 1

Na počátku 9.stol. vznikl na Moravě a na západě Slovenska opravdový stát.Jednalo se o:
Franckou říši
Velkomoravskou říši
Sámovu říši

Kníže Rostislav požádal císaře Byzantské říše, aby na Moravu poslal učitele víry - věrozvěsty. Byli to:
Mojmír a Pribina
Petr a Pavel
Konstantin a Metoděj

Kdo vedl husity:
Karel IV.
Jan Žižka
Jan Hus

Učitel národů byl:
Jan Hus
J.A. Komenský
Karel IV.

Povinnou školní docházku zavedl(a):
Marie Terezie
T.G.Masaryk
J. A. Komenský

Hudbu k písni Kde domov můj složil:
F. Palacký
J.Dobrovský
F.Škroup

Vynálezce F.Křižík vynalezl:
obloukovou lampu
letadlo
lodní šroub

Slunce je:
planeta
hvězda
družice Země

Krev proudí v těle:
jen tepnami
jen žílami
tepnami a žílami

Hrtan je součástí ústrojí:
dýchacího
trávícího
cévního

Do vylučovacího ústrojí patří:
žaludek
játra
ledviny

Pes domácí má:
zatažitelné drápy
výborný zrak
výborný sluch a čich

Chráněná rostlina je:
sedmikráska chudobka
kopretina bílá
bledule jarní

Krtek je:
hmyzožravec
býložravec
masožravec


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006