Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Osmiletá gymnázia 1

Na počátku 9.stol. vznikl na Moravě a na západě Slovenska opravdový stát.Jednalo se o:
Franckou říši
Sámovu říši
Velkomoravskou říši

Kníže Rostislav požádal císaře Byzantské říše, aby na Moravu poslal učitele víry - věrozvěsty. Byli to:
Petr a Pavel
Mojmír a Pribina
Konstantin a Metoděj

Kdo vedl husity:
Karel IV.
Jan Žižka
Jan Hus

Učitel národů byl:
J.A. Komenský
Jan Hus
Karel IV.

Povinnou školní docházku zavedl(a):
T.G.Masaryk
Marie Terezie
J. A. Komenský

Hudbu k písni Kde domov můj složil:
F.Škroup
J.Dobrovský
F. Palacký

Vynálezce F.Křižík vynalezl:
letadlo
obloukovou lampu
lodní šroub

Slunce je:
družice Země
planeta
hvězda

Krev proudí v těle:
tepnami a žílami
jen žílami
jen tepnami

Hrtan je součástí ústrojí:
dýchacího
cévního
trávícího

Do vylučovacího ústrojí patří:
žaludek
ledviny
játra

Pes domácí má:
zatažitelné drápy
výborný sluch a čich
výborný zrak

Chráněná rostlina je:
sedmikráska chudobka
bledule jarní
kopretina bílá

Krtek je:
hmyzožravec
masožravec
býložravec


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006