Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Značky prvků 3 - halogeny, vzácné plyny a kovy

fluor - , chlor - , brom - , jod - , astat - , helium - , neon - , argon - , krypton - , xenon - , radon - , bor - , hliník - , křemík - , galium - , germanium - , arsen - , indium - , cín - , antimon - , tellur - , thalium - , olovo - , bismut - , polonium - , astat -


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006