Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Dělení desetinným číslem 2

0,54:0,9
6
0,6
6

08,1:0,9
9
0,9
90

0,72:0,08
9
90
0,09

0,18:0,6
0,3
30
3

0,045:0,9
0,05
5
0,5

0,1:0,4
2,5
25
0,25

12,5:0,5
25
,25
2,5

1,29:0,3
0,43
43
4,3

25,6:16
16
0,16
1,6

0,36:1,2
0,03
0,3
3


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006