Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Dělení desetinným číslem 2

0,54:0,9
6
0,6
6

08,1:0,9
90
0,9
9

0,72:0,08
0,09
90
9

0,18:0,6
3
0,3
30

0,045:0,9
0,5
5
0,05

0,1:0,4
25
2,5
0,25

12,5:0,5
2,5
25
,25

1,29:0,3
43
0,43
4,3

25,6:16
16
0,16
1,6

0,36:1,2
0,3
0,03
3


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006