Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Dělení desetinným číslem 2

0,54:0,9
6
6
0,6

08,1:0,9
90
9
0,9

0,72:0,08
90
0,09
9

0,18:0,6
30
3
0,3

0,045:0,9
5
0,5
0,05

0,1:0,4
25
0,25
2,5

12,5:0,5
25
,25
2,5

1,29:0,3
4,3
43
0,43

25,6:16
0,16
1,6
16

0,36:1,2
0,03
0,3
3


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006