Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Značky prvků 2

dusík - , Argon - , germanium - , arsen - , selen - , brom - , cín - , antimon - , tellur - , olovo - , železo - , polonium - , astat - , radium - , radon - , barium - , uhlík - , vápník - , kyslík - , draslík - , vodík - , sodík - , měď - , zinek - , platina - , rtuť -


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006