Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 7 C

0. agree souhlasit
1. diet dělat si starosti
2. explain jít ven
3. get up early/late vstávat brzy/pozdě
4. go out dieta
5. have to vysvětlit
6. ignore lék
7. medicine hloupý
8. must muset
9. nervous wreck ignorovat
10. persuade zůstat venku
11. silly přemluvit
12. stay out věřit
13. trust troska
14. worry about muset


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006