Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 6 A

0. android stroj času
1. arrest kapesní zloděj
2. invent Se mnou nepočítejte.
3. make a mistake krást
4. miss the bus Co je s ním?
5. multiplex cinema Raději bys měl ...
6. pickpocket zmeškat autobus
7. police officer narazit si
8. rent zatknout
9. run away To je pravda.
10. steal zůstat doma
11. stub umělý člověk
12. time machine udělat chybu
13. toe Nemluv hlouposti!
14. You'd better ... zápěstí
15. Count me out. Pokud chceš.
16. Don't be silly! vy bando ...
17. hurt zranit
18. I don't think I'll bother. multikino
19. If you want to. utéct
20. I've changed my mind. policista
21. stay in vynalézt
22. That's true. Nebudu se obtěžovat.
23. What's the matter with him? pronajmout si
24. wrist Rozmyslel jsem si to.
25. You lot ... prst


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006