Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out projít kolem
1. confused Hádej co!
2. Get lost! Jak se dostanu k ...?
3. Guess what! zmatený
4. How's it going? vlevo/vpravo
5. on zabočit do první/druhé ulice
6. go along Zmiz!
7. go over vedle
8. go past Je to někde blízko ...?
9. go round pozvat někoho ven
10. How do I get to ...? přejít přes
11. Is there ... near here? na programu
12. next to jít po ulici
13. on the corner na druhé straně
14. on the left/right na rohu
15. on the other side Jak se daří?
16. take the first/second turning jít kolem
17. turn left/right zahnout vlevo/vpravo


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006