Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out na rohu
1. confused přejít přes
2. Get lost! jít po ulici
3. Guess what! Hádej co!
4. How's it going? Jak se dostanu k ...?
5. on zmatený
6. go along vedle
7. go over na programu
8. go past Zmiz!
9. go round jít kolem
10. How do I get to ...? vlevo/vpravo
11. Is there ... near here? na druhé straně
12. next to Je to někde blízko ...?
13. on the corner pozvat někoho ven
14. on the left/right zahnout vlevo/vpravo
15. on the other side projít kolem
16. take the first/second turning Jak se daří?
17. turn left/right zabočit do první/druhé ulice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006