Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out přejít přes
1. confused Je to někde blízko ...?
2. Get lost! jít kolem
3. Guess what! Hádej co!
4. How's it going? vedle
5. on jít po ulici
6. go along zmatený
7. go over Zmiz!
8. go past na programu
9. go round projít kolem
10. How do I get to ...? vlevo/vpravo
11. Is there ... near here? zahnout vlevo/vpravo
12. next to Jak se daří?
13. on the corner pozvat někoho ven
14. on the left/right na druhé straně
15. on the other side na rohu
16. take the first/second turning zabočit do první/druhé ulice
17. turn left/right Jak se dostanu k ...?


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006