Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out projít kolem
1. confused vlevo/vpravo
2. Get lost! na programu
3. Guess what! jít po ulici
4. How's it going? Jak se dostanu k ...?
5. on zmatený
6. go along Hádej co!
7. go over zabočit do první/druhé ulice
8. go past vedle
9. go round zahnout vlevo/vpravo
10. How do I get to ...? pozvat někoho ven
11. Is there ... near here? jít kolem
12. next to na druhé straně
13. on the corner Je to někde blízko ...?
14. on the left/right přejít přes
15. on the other side Zmiz!
16. take the first/second turning na rohu
17. turn left/right Jak se daří?


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006