Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out na programu
1. confused Jak se daří?
2. Get lost! projít kolem
3. Guess what! zahnout vlevo/vpravo
4. How's it going? zabočit do první/druhé ulice
5. on pozvat někoho ven
6. go along jít po ulici
7. go over Hádej co!
8. go past zmatený
9. go round na rohu
10. How do I get to ...? Zmiz!
11. Is there ... near here? jít kolem
12. next to na druhé straně
13. on the corner vlevo/vpravo
14. on the left/right Je to někde blízko ...?
15. on the other side vedle
16. take the first/second turning Jak se dostanu k ...?
17. turn left/right přejít přes


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006