Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out zahnout vlevo/vpravo
1. confused Zmiz!
2. Get lost! Jak se dostanu k ...?
3. Guess what! Je to někde blízko ...?
4. How's it going? na programu
5. on na druhé straně
6. go along jít po ulici
7. go over Jak se daří?
8. go past pozvat někoho ven
9. go round vedle
10. How do I get to ...? přejít přes
11. Is there ... near here? projít kolem
12. next to vlevo/vpravo
13. on the corner zmatený
14. on the left/right na rohu
15. on the other side Hádej co!
16. take the first/second turning zabočit do první/druhé ulice
17. turn left/right jít kolem


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006