Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 5 B

0. ask somebody out vedle
1. confused jít po ulici
2. Get lost! na druhé straně
3. Guess what! Jak se daří?
4. How's it going? zmatený
5. on Zmiz!
6. go along přejít přes
7. go over jít kolem
8. go past projít kolem
9. go round vlevo/vpravo
10. How do I get to ...? Hádej co!
11. Is there ... near here? na programu
12. next to Je to někde blízko ...?
13. on the corner zahnout vlevo/vpravo
14. on the left/right na rohu
15. on the other side pozvat někoho ven
16. take the first/second turning Jak se dostanu k ...?
17. turn left/right zabočit do první/druhé ulice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006