Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 3 C

0. award vítěz, vítězka
1. bus lord
2. case vražda
3. diamond autobus
4. Don't worry. Nedělej si starosti.
5. hungry náhrdelník
6. kill hladový
7. look after případ
8. lord diamantový
9. necklace starat se o
10. murder svačina
11. snack tajemství
12. secret mýt nádobí
13. wash up zabít
14. winner ocenění


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006