Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 3 B

0. borrow Tak do toho!
1. CD vybavení
2. clear up cédéčko
3. equipment uklidit
4. get things ready Tady je.
5. have fun bavit se
6. He can't make it. nemocný
7. Here goes. připravit věci
8. ill romantický
9. It'll be fun. To bude legrace.
10. It's your turn. To nemůže zvládnout.
11. romantic Děláš si legraci!
12. slow number ploužák
13. There she is. půjčit si
14. What's the problem? Jsi na řadě.
15. You're kidding. Jaký je problém?


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006