Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 2 B

0. accept odmítnout
1. after all čekat
2. birthday party pozvat
3. change your mind tesknící po domově
4. entertainment najmout si
5. game měj se hezky
6. happen rozmyslet se
7. have a good time představit
8. Here's ... oslava narozenin
9. hire hra
10. homesick zábava
11. I'd love to. přijmout
12. in a minute Tady je ...
13. introduce stát se
14. invite přece jenom
15. refuse Rád bych.
16. table tennis za chvilku
17. wait stolní tenis


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006