Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 2 B

0. accept Tady je ...
1. after all odmítnout
2. birthday party stát se
3. change your mind rozmyslet se
4. entertainment zábava
5. game přijmout
6. happen oslava narozenin
7. have a good time najmout si
8. Here's ... měj se hezky
9. hire hra
10. homesick tesknící po domově
11. I'd love to. Rád bych.
12. in a minute čekat
13. introduce za chvilku
14. invite stolní tenis
15. refuse přece jenom
16. table tennis představit
17. wait pozvat


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006