Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 2 B

0. accept představit
1. after all oslava narozenin
2. birthday party stolní tenis
3. change your mind pozvat
4. entertainment stát se
5. game najmout si
6. happen za chvilku
7. have a good time rozmyslet se
8. Here's ... přijmout
9. hire čekat
10. homesick Rád bych.
11. I'd love to. Tady je ...
12. in a minute přece jenom
13. introduce měj se hezky
14. invite hra
15. refuse odmítnout
16. table tennis tesknící po domově
17. wait zábava


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006