Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 2 B

0. accept Tady je ...
1. after all přece jenom
2. birthday party čekat
3. change your mind měj se hezky
4. entertainment rozmyslet se
5. game zábava
6. happen za chvilku
7. have a good time Rád bych.
8. Here's ... najmout si
9. hire představit
10. homesick tesknící po domově
11. I'd love to. stát se
12. in a minute odmítnout
13. introduce přijmout
14. invite oslava narozenin
15. refuse hra
16. table tennis pozvat
17. wait stolní tenis


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006