Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 2 B

0. accept stolní tenis
1. after all za chvilku
2. birthday party odmítnout
3. change your mind pozvat
4. entertainment rozmyslet se
5. game Rád bych.
6. happen přijmout
7. have a good time čekat
8. Here's ... představit
9. hire přece jenom
10. homesick stát se
11. I'd love to. Tady je ...
12. in a minute tesknící po domově
13. introduce najmout si
14. invite zábava
15. refuse oslava narozenin
16. table tennis hra
17. wait měj se hezky


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006