Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - UNIT 2 B

0. accept čekat
1. after all stolní tenis
2. birthday party přijmout
3. change your mind měj se hezky
4. entertainment oslava narozenin
5. game rozmyslet se
6. happen zábava
7. have a good time Tady je ...
8. Here's ... za chvilku
9. hire Rád bych.
10. homesick odmítnout
11. I'd love to. stát se
12. in a minute hra
13. introduce tesknící po domově
14. invite představit
15. refuse najmout si
16. table tennis pozvat
17. wait přece jenom


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006