Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 3 - INTRODUCTION

0. call stránka
1. cousin mít radost
2. culture opakování
3. enjoy bratranec, sestřenice
4. episode lepší
5. friend snadný
6. irregular verbs seznam
7. kid přítel
8. list těžký
9. meet určitě
10. page toužit po
11. past tense děcko
12. plural Vítej v...
13. practise směr, cesta
14. revision dlouhý
15. rhyme silný
16. song procvičování
17. unit píseň
18. Welcome to ... epizoda
19. better říkat
20. close část, oddíl, lekce
21. easy blízký
22. every každý
23. fast nepravidelná slovesa
24. hard rýmovat se
25. long minulý čas
26. long for množné číslo
27. nice seznámit se
28. strong rychlý
29. surely kultura
30. way milý


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006