Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 5 D

0. amazing vybrat
1. beautiful lev
2. beetroot červená řepa
3. bone uhlí
4. brave pyšný
5. card led
6. choose inteligentní
7. coal odvážný
8. cool chladný
9. difficult mít pravdu
10. easy moře
11. envelope lehký
12. feather obloha
13. good snadný
14. grass kost
15. happy obtížný
16. ice rozhlédnout se
17. intelligent bohužel
18. late looking
19. light mušle
20. lion krásný
21. look round nikdy
22. lorry ubohý
23. miserable peří
24. never pravda
25. proud šťastný
26. be right pozdě
27. sea obálka
28. sky nákladní auto
29. shell úžasný
30. true přání
31. unfortunately tráva


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006