Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 4 D

0. almost plátek
1. bottle žena
2. bring láhev
3. carrot bochník chleba
4. cooker kredenc
5. crisps víno
6. cupboard maso
7. delicious tulák
8. fetch najít
9. find pepř
10. fork šunka
11. go away usmívat se
12. ham To je škoda!
13. hungry voda
14. It's a pity. chvíle
15. knife odejít
16. loaf of bread hladový
17. magic kouzelný
18. mean zelenina
19. meat cibule
20. onion mrkev
21. pepper dojít pro
22. pick up nůž
23. ready hotový
24. really vidlička
25. run čipsy
26. salt chutný
27. slice přinést
28. smile utíkat
29. soup vařič
30. spoon kámen
31. stone lakomý
32. tramp zvednout
33. vegetable lžíce
34. water opravdu
35. while skoro
36. wine polévka
37. woman sůl


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006