Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 4 D

0. almost dojít pro
1. bottle voda
2. bring kredenc
3. carrot plátek
4. cooker žena
5. crisps nůž
6. cupboard sůl
7. delicious usmívat se
8. fetch odejít
9. find vidlička
10. fork bochník chleba
11. go away hotový
12. ham kámen
13. hungry mrkev
14. It's a pity. přinést
15. knife zelenina
16. loaf of bread víno
17. magic To je škoda!
18. mean skoro
19. meat hladový
20. onion pepř
21. pepper chvíle
22. pick up chutný
23. ready lžíce
24. really čipsy
25. run tulák
26. salt zvednout
27. slice polévka
28. smile šunka
29. soup opravdu
30. spoon láhev
31. stone utíkat
32. tramp vařič
33. vegetable cibule
34. water najít
35. while maso
36. wine kouzelný
37. woman lakomý


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006