Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 4 D

0. almost láhev
1. bottle maso
2. bring odejít
3. carrot šunka
4. cooker opravdu
5. crisps skoro
6. cupboard chvíle
7. delicious kredenc
8. fetch To je škoda!
9. find voda
10. fork plátek
11. go away hotový
12. ham dojít pro
13. hungry utíkat
14. It's a pity. kámen
15. knife vařič
16. loaf of bread najít
17. magic žena
18. mean hladový
19. meat cibule
20. onion sůl
21. pepper přinést
22. pick up lžíce
23. ready lakomý
24. really kouzelný
25. run zvednout
26. salt vidlička
27. slice usmívat se
28. smile bochník chleba
29. soup víno
30. spoon chutný
31. stone pepř
32. tramp zelenina
33. vegetable mrkev
34. water polévka
35. while čipsy
36. wine tulák
37. woman nůž


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006